Popis chybového kódu P0258.
Chybové kódy OBD2

P0258 Nízká úroveň signálu v řídicím obvodu palivového dávkovacího čerpadla "B" (vačka/rotor/vstřikovač)

P0258 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Poruchový kód P0258 indikuje nízký signál na řídicím obvodu palivového dávkovacího čerpadla "B" (vačka/rotor/vstřikovač).

Co znamená kód závady P0258?

Poruchový kód P0258 znamená, že řídicí modul motoru (ECM) detekoval příliš nízké nebo žádné napětí v obvodu ventilu dávkování paliva. Tento kód označuje problémy s elektrickým obvodem, který řídí dodávku paliva do motoru, což může mít za následek nedostatečnou dodávku paliva a poruchu motoru.

Kód závady P0258.

Možné příčiny

Některé možné důvody pro chybový kód P0258:

 • Porucha ventilu dávkování paliva: Problémy se samotným ventilem, jako je ucpaný, zlomený nebo zlomený ventil, mohou mít za následek nedostatečný průtok paliva.
 • Poškozené vodiče nebo konektory: Poškozené nebo přerušené vodiče nebo vadné konektory mohou otevřít elektrický obvod a způsobit P0258.
 • Koroze nebo oxidace kontaktů: Koroze nebo oxidace na drátových kolících nebo konektorech může způsobit špatný kontakt a způsobit nízké napětí v obvodu ventilu dávkování paliva.
 • Porucha řídicího modulu motoru (ECM).: Problémy se samotným ECM mohou způsobit nesprávné ovládání ventilu dávkování paliva a způsobit poruchový kód P0258.
 • Problémy s jídlem: Tuto chybu může způsobit také nedostatečné napájecí napětí, například kvůli slabé nebo vybité baterii.
 • Čidlo tlaku paliva: Vadný snímač tlaku paliva může poskytovat nesprávná data do ECM, což může mít za následek nedostatečnou dodávku paliva a kód P0258.
 • Problémy s palivovým systémem: Tuto chybu mohou také způsobit problémy s palivovým systémem, jako je ucpaný palivový filtr nebo vadné palivové čerpadlo.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P0258?

Některé typické příznaky, které se mohou objevit, když se objeví chybový kód P0258:

 • Ztráta energie: Jedním z nejčastějších příznaků je ztráta výkonu motoru. To se může projevit pomalou akcelerací nebo celkovým poklesem výkonu motoru.
 • Nestabilní volnoběh: Volnoběh motoru může být nestabilní, včetně drsnosti nebo dokonce poruchy.
 • Cukání nebo škubání při pohybu: Pokud je ventil dávkování paliva vadný, může dojít k škubání nebo škubání, když se vozidlo pohybuje.
 • Časté zastavení motoru: Pokud je zásoba paliva nedostatečná nebo je jeho dávkování nesprávné, může docházet k častým zastavením motoru nebo zamrzání.
 • Zvýšená spotřeba paliva: Spotřeba paliva se může zvýšit v důsledku nesprávné činnosti systému přívodu paliva.
 • Časté skoky v otáčkách naprázdno: Může dojít k nepravidelnému kolísání volnoběžných otáček motoru.
 • Vzhled kouře z výfukového systému: Nesprávné smíchání paliva a vzduchu může mít za následek černý nebo bílý kouř z výfukového systému.
 • Auto se nemusí nastartovat: V některých případech, zejména pokud je problém vážný, nemusí auto vůbec nastartovat.

Pokud ve svém vozidle zaznamenáte některý z těchto příznaků a objeví se chybový kód P0258, doporučujeme vám kontaktovat kvalifikovaného automechanika, aby diagnostikoval a opravil problém.

Jak diagnostikovat poruchový kód P0258?

Pro diagnostiku DTC P0258 se doporučují následující kroky:

 1. Kontrola chybového kódu: Nejprve musíte použít diagnostický skener ke čtení chybových kódů, včetně P0258. To pomůže určit, jaká konkrétní chyba byla zaznamenána v systému.
 2. Kontrola elektrických spojů: Zkontrolujte všechny vodiče a konektory spojené s ventilem dávkování paliva, zda nejsou poškozené, zkorodované nebo zlomené. Ujistěte se, že jsou všechna připojení bezpečná.
 3. Zkouška napětí: Pomocí multimetru změřte napětí v obvodu ventilu dávkování paliva. Napětí musí být v mezích uvedených v technické dokumentaci pro konkrétní značku a model vozu.
 4. Kontrola ventilu dávkování paliva: Zkontrolujte činnost samotného ventilu dávkování paliva, zda není ucpaný, zlomený nebo poškozený. Můžete také zkontrolovat přenos.
 5. Kontrola senzorů: Zkontrolujte funkčnost snímačů souvisejících se systémem přívodu paliva, jako je snímač tlaku paliva. Ujistěte se, že fungují správně a poskytují správná data.
 6. Zkontrolujte ECM: Pokud všechny výše uvedené kontroly neodhalí problém, možná budete muset zkontrolovat samotný řídicí modul motoru (ECM). Pro provedení této kontroly kontaktujte profesionálního automechanika nebo servisní středisko.
 7. Kontrola palivového systému: Zkontrolujte přítomnost paliva, stav palivového filtru a funkčnost palivového čerpadla. Problémy s palivovým systémem mohou také způsobit P0258.

Pokud po dokončení těchto kroků nejste schopni určit příčinu chyby nebo ji vyřešit, doporučujeme vám kontaktovat kvalifikovaného automechanika nebo servisní středisko pro další diagnostiku a opravu.

Diagnostické chyby

Při diagnostice kódu DTC P0258 se mohou objevit následující chyby:

 • Nesprávná interpretace příznaků: Jednou z běžných chyb je mylná interpretace symptomů jako problém s ventilem dávkování paliva, i když ve skutečnosti může být příčinou jiná součást systému.
 • Přeskočte kontrolu elektrických připojení: Nedostatečná pozornost věnovaná kontrole stavu elektrických spojů, což může vést k chybné detekci přerušení, koroze nebo jiných problémů s vodiči.
 • Vadné diagnostické nástroje: Použití vadných nebo nekalibrovaných diagnostických nástrojů, které může mít za následek nesprávná data a nesprávnou diagnózu.
 • Nedostatečné testování komponent: Nesprávné nebo nedostatečné testování součástí palivového systému, jako je ventil dávkování paliva nebo snímač tlaku paliva.
 • Vynechání kontroly ECM: Selhání diagnostiky kvůli selhání otestování samotného řídicího modulu motoru (ECM) na závady.
 • Špatná interpretace dat: Nesprávné pochopení diagnostických údajů, které může vést k nesprávné interpretaci příčiny poruchy.
 • Zanedbání dalších faktorů: Zanedbání dalších faktorů, jako je stav palivového systému nebo elektrického systému vozidla, které mohou být také příčinou kódu P0258.

Aby se předešlo těmto chybám, je důležité pečlivě provést komplexní diagnostiku, zvážit všechny možné příčiny problému a pečlivě zkontrolovat všechny součásti související se systémem přívodu paliva. V případě pochybností nebo potíží se doporučuje kontaktovat kvalifikovaného automechanika nebo servisní středisko.

Jak závažný je chybový kód? P0258?

Poruchový kód P0258 označuje problém v systému dodávky paliva, který může mít vážné důsledky pro výkon motoru. V závislosti na konkrétním důvodu tohoto kódu se může závažnost problému lišit.

Ať už je příčinou vadný ventil dávkování paliva nebo problém s elektrickým připojením, nedostatečná dodávka paliva může mít za následek špatný výkon motoru, ztrátu výkonu, hrubý volnoběh a další nepříjemné příznaky. Pokud problém ignorujete, může hrozit poškození motoru nebo jeho součástí.

Proto, i když samotný kód P0258 není ve své podstatě kritický, je důležité jej brát vážně a okamžitě diagnostikovat a opravit poruchu. Doporučuje se, abyste se obrátili na kvalifikovaného automechanika nebo servisní středisko pro diagnostiku a opravu, abyste předešli dalším problémům s motorem a zajistili bezpečný provoz vozidla.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P0258?

Opravy potřebné k vyřešení chybového kódu P0258 závisí na konkrétní příčině této chyby. Některé možné kroky, které mohou pomoci vyřešit problém:

 1. Výměna ventilu dávkování paliva: Pokud je problém se samotným ventilem dávkování paliva, měl by být vyměněn. Nový ventil musí být instalován podle doporučení výrobce vozidla.
 2. Oprava nebo výměna elektrických spojů: Zkontrolujte všechna elektrická spojení spojená s ventilem dávkování paliva, zda nejsou poškozená, zkorodovaná nebo zlomená. Vadné vodiče nebo konektory by měly být vyměněny nebo opraveny.
 3. Kontrola a výměna snímače tlaku paliva: Pokud je problém způsoben nedostatečným tlakem paliva, měli byste zkontrolovat snímač tlaku paliva a v případě potřeby jej vyměnit.
 4. Diagnostika a opravy ECM: Pokud všechny výše uvedené kroky problém nevyřeší, může být problém způsoben problémem se samotným řídicím modulem motoru (ECM). V tomto případě je nutná diagnostika a možná oprava nebo výměna ECM.
 5. Kontrola a aktualizace softwaru ECM: Někdy může aktualizace softwaru ECM pomoci opravit problémy s řízením paliva.
 6. Kontrola palivového systému: Zkontrolujte stav palivového systému, včetně palivového filtru a palivového čerpadla. Ucpané nebo nefunkční součásti mohou také způsobit P0258.

Opravy by měl provádět kvalifikovaný automechanik nebo servisní středisko, aby se zajistilo správné odstranění problému a obnovení normálního provozu palivového systému.

P0258 Řízení dávkování paliva vstřikovacím čerpadlem B Nízké 🢢 Poruchový kód Příznaky Příčiny Řešení

Přidat komentář