P0694 Chladicí ventilátor 2 Relé řídicí obvod Vysoká
Chybové kódy OBD2

P0694 Chladicí ventilátor 2 Relé řídicí obvod Vysoká

P0694 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chladicí ventilátor 2 Obvod řízení relé High

Co znamená kód závady P0694?

Poruchový kód OBD-II P0694 znamená „Okruh ovládání ventilátoru 2 vysoký“. Tento kód lze použít na různé značky a modely automobilů. Nastane, když řídicí modul motoru (PCM) detekuje, že napětí na řídicím obvodu ventilátoru 2 je o 10 % nebo více nad nastavením výrobce.

Ventilátor 2 slouží k chlazení motoru a může měnit své otáčky v závislosti na teplotě chladicí kapaliny. PCM řídí provoz ventilátoru, včetně rychlosti ventilátoru, podle provozních podmínek motoru.

Kód P0694 označuje potenciální problém v řídicím obvodu ventilátoru 2, který může být způsoben řadou faktorů, jako je například vadný ventilátor, problémy s kabeláží nebo konektorem nebo vadný modul PCM.

Rozložení kódu P0694 může vyžadovat:

 1. Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte chladicí ventilátor.
 2. Diagnostikujte a odstraňte problémy s kabeláží a konektory v řídicím obvodu ventilátoru.
 3. Zkontrolujte stav modulu PCM a případně jej vyměňte.

Pro přesnou diagnostiku a opravu se doporučuje kontaktovat servisního technika vozidla nebo autorizované servisní středisko pro vaši značku vozidla, protože konkrétní postupy se mohou lišit v závislosti na modelu a roku výroby.

Možné příčiny

Kód P0694 může souviset s jedním nebo více z následujících problémů:

 1. Porucha relé ventilátoru chlazení.
 2. Spálená pojistka chladicího ventilátoru.
 3. Porucha motoru chladicího ventilátoru.
 4. Poškozené, spálené, zkratované nebo zkorodované kabely.
 5. Problémy s konektorem.
 6. Vadný snímač teploty chladicí kapaliny motoru.
 7. Ve vzácných případech může být příčinou vadný řídicí modul motoru (PCM).
 8. Problémy s kabelovým svazkem relé ventilátoru 2, jako je přerušení nebo zkrat.
 9. Špatný elektrický kontakt v obvodu relé ventilátoru 2.
 10. Relé ventilátoru 2 nepracuje správně.
 11. V okruhu ventilátoru 2 může být špatné elektrické připojení.
 12. Vzácným případem je vadný řídicí modul motoru (PCM).

Pro přesnou diagnostiku a vyřešení problému se doporučuje kontaktovat specialistu autoservisu nebo autorizovaný servis vaší značky vozu.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P0694?

Příznaky kódu P0694 zahrnují:

 1. Přehřátí motoru.
 2. Rozsvítí se kontrolka chybné funkce (MIL), známá také jako kontrolka motoru.
 3. Možnost přehřátí motoru v důsledku nefunkčních ventilátorů chlazení, což vyžaduje opatrnost při jízdě v takových podmínkách.
 4. Zkontrolujte kontrolku motoru na přístrojové desce s kódem P0694 jako přechodnou poruchou.
 5. Nesprávný provoz klimatizačního systému.
 6. Přehřívání motoru je doprovázeno dodatečným hlukem motoru.
 7. Problémy se startováním nebo chodem motoru.
 8. Nesprávné nebo chybějící časování zapalování.
 9. Zvýšená spotřeba paliva.

Chybový kód P0694 souvisí s chladicím systémem a jeho závažností je riziko přehřátí motoru, které může vést k vážnému poškození a nákladným opravám. Proto se doporučuje diagnostikovat a opravit tento problém co nejdříve.

Jak diagnostikovat poruchový kód P0694?

Příčiny kódu P0694 a jak je opravit:

 1. Vadné relé chladicího ventilátoru – zkontrolujte relé, v případě poruchy jej vyměňte.
 2. Spálená pojistka chladicího ventilátoru - Zkontrolujte pojistky a v případě potřeby je vyměňte.
 3. Vadný motor ventilátoru - Zkontrolujte funkci motoru ventilátoru a vyměňte jej, pokud nefunguje správně.
 4. Poškozená, spálená, zkratovaná nebo zkorodovaná kabeláž - Pečlivě zkontrolujte kabeláž a poškozená místa opravte nebo vyměňte.
 5. Problém s konektorem – zkontrolujte stav konektorů a opravte je.
 6. Snímač teploty chladicí kapaliny motoru je vadný – zkontrolujte snímač a v případě potřeby jej vyměňte.
 7. Vzácně může problém souviset s vadným PCM – v tomto případě kontaktujte odborníka, aby provedl diagnostiku a výměnu PCM.

Chcete-li zjistit kód P0694, musíte diagnostikovat a opravit uvedené problémy. V případě potřeby vyměňte vadné součásti chladicího systému a zkontrolujte všechny související kabely. To pomůže vyhnout se riziku přehřátí motoru a nákladným opravám.

Diagnostické chyby

“Mechanické chyby při diagnostice P0694”

Při diagnostice kódu P0694 mohou mechanici udělat následující chyby:

 1. Výměna relé bez testování – Někteří mechanici mohou okamžitě vyměnit relé chladicího ventilátoru, aniž by provedli podrobnější diagnostiku, což může být zbytečné, pokud je problém s jinými součástmi.
 2. Selhala výměna relé - Pokud je při výměně relé chladicího ventilátoru vybráno špatné relé, může dojít k poškození PCM, zejména pokud výrobce varuje před rozdíly v relé.
 3. Nedostatečná kontrola elektroinstalace – Někteří mechanici nemusí dostatečně důkladně zkontrolovat kabeláž, což může přehlédnout potenciální problémy.
 4. Špatně fungující PCM – Ve vzácných případech, pokud mechanik neprovede kompletní diagnostiku, může být nefunkční PCM nezjištěn.

Aby se předešlo těmto chybám, doporučuje se mechanikům provést podrobnější diagnostiku, zkontrolovat odpor a stav součástí a být opatrní při výměně relé a dodržovat doporučení výrobce. To pomůže vyhnout se dalším problémům a nákladným opravám.

Jak závažný je chybový kód? P0694?

Poruchový kód P0694 lze považovat za závažný, zejména proto, že souvisí s chladicím systémem motoru. Závažnost této chyby přichází s rizikem přehřátí motoru, což může vést k poškození kritických součástí a nákladným opravám. Pokud chladicí ventilátory kvůli této chybě nefungují správně, motor se může přehřát, což může způsobit vážné poškození a poruchu.

Proto, když je detekován kód P0694, doporučuje se co nejdříve podniknout kroky k jeho vyřešení. Po vyřešení problému s ventilátory a chladicím systémem se doporučuje provést dodatečné testování a diagnostiku, aby bylo zajištěno, že systém funguje spolehlivě a bez chyb.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P0694?

Poruchový kód P0694 (Okruh ovládání ventilátoru 2 vysoký) může vyžadovat následující opravy:

 1. Vyměňte nebo opravte vadné součásti chladicího ventilátoru, jako je motor ventilátoru, relé, odpor a další.
 2. Zkontrolujte a opravte veškerou korozi, poškození, zkraty nebo přerušení kabeláže související s chladicím systémem.
 3. Zkontrolujte a vyměňte snímač teploty chladicí kapaliny motoru, pokud je vadný.
 4. Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte řídicí modul motoru (PCM), ale je to vzácné.
 5. Zkontrolujte relé chladicího ventilátoru a pokud je vadné, vyměňte jej.
 6. Zkontrolujte všechny pojistky spojené s chladicím systémem a vyměňte je, pokud jsou spálené.
 7. Zkontrolujte a vyměňte vnitřní součásti motoru ventilátoru, pokud jejich odpor není v normálních hodnotách.
 8. Zkontrolujte a otestujte kontinuitu, odpor a uzemnění všech souvisejících kabelů a konektorů.

Doporučuje se důkladně diagnostikovat a odstranit všechny možné příčiny kódu P0694, abyste zajistili spolehlivý a správný provoz chladicího systému a předešli riziku přehřátí motoru.

Co je kód motoru P0694 [Rychlý průvodce]

P0694 – Informace specifické pro značku

Poruchový kód P0694 se může vztahovat na různé značky vozidel a konkrétní význam se může lišit. Zde jsou některé definice P0694 pro určité značky:

 1. P0694 – „Vysoký řídicí obvod ventilátoru 2“ (General Motors).
 2. P0694 – „Okruh řízení relé 2 chladicího ventilátoru vysoký“ (Ford).
 3. P0694 – „Signál ovládání ventilátoru 2 nad přijatelnou úrovní“ (Toyota).
 4. P0694 – „Vysoký signál chladicího ventilátoru 2“ (Honda).
 5. P0694 – „Chyba řízení chladicího ventilátoru“ (Volkswagen).
 6. P0694 – „Signál ovládání chladicího ventilátoru 2“ (Nissan).
 7. P0694 – „Nesprávný signál chladicího ventilátoru 2“ (Hyundai).

Upozorňujeme, že dešifrování se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a roku výroby vozu. Chcete-li získat přesnější informace o kódu P0694 pro vaši konkrétní značku a model, doporučujeme nahlédnout do oficiální servisní příručky nebo kontaktovat profesionálního mechanika.

Přidat komentář