Popis chybového kódu P0672.
Chybové kódy OBD2

P0672 Porucha obvodu žhavicí svíčky válce 2

P0672 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Poruchový kód P0672 je obecný poruchový kód, který indikuje poruchu v obvodu žhavicí svíčky válce 2.

Co znamená kód závady P0672?

Poruchový kód P0672 indikuje problém s obvodem žhavicí svíčky ve válci č. 2. Žhavicí svíčka se používá u dieselových motorů k ohřevu válců před startováním a během provozu. Pokud se objeví kód P0672, znamená to, že řídicí modul motoru (PCM) zjistil, že napětí v obvodu žhavicí svíčky válce č. 2 není v rozsahu napětí stanoveném výrobcem.

Kód závady P0672.

Možné příčiny

Možné důvody pro DTC P0672 mohou zahrnovat následující:

 • Vadná žhavicí svíčka: Samotná žhavicí svíčka ve válci č. 2 může být poškozena nebo selže, což má za následek nesprávné zahřívání nebo vůbec žádné zahřívání před nastartováním motoru.
 • Elektroinstalace a připojení: Kabeláž spojující žhavicí svíčku s řídicím modulem motoru (PCM) může být poškozená, zlomená nebo může mít špatný kontakt, což způsobuje problémy s přenosem elektrického signálu.
 • Problémy s řídicím modulem motoru (PCM): Porucha v řídicím modulu motoru může způsobit nesprávnou interpretaci dat žhavicí svíčky a způsobit zobrazení P0672.
 • Problémy s obvodovým napětím: Napětí dodávané do žhavicí svíčky může být nedostatečné kvůli problémům s elektrickým systémem vozidla, jako je vybitá baterie, poškozený regulátor napětí nebo problémy s alternátorem.
 • Problémy s jinými součástmi topného systému: Chyby v jiných komponentách topného systému, jako je předehřívač vzduchu nebo regulátor topení, mohou také způsobit zobrazení P0672.

Pro přesné určení příčiny chyby P0672 se doporučuje provést diagnostiku vozidla pomocí specializovaných nástrojů a zařízení.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P0672?

Pokud je přítomen DTC P0672, můžete zaznamenat následující příznaky:

 • Obtížné startování motoru: Porucha žhavicí svíčky válce č. 2 může ztížit startování motoru, zvláště při nízkých teplotách nebo po delší době nečinnosti.
 • Zvýšená hladina kouře: Špatně fungující žhavicí svíčka může způsobit neúplné spalování paliva ve válci, což může mít za následek zvýšené emise kouře z koncovky výfuku.
 • Hrubý chod motoru: Pokud není válec č. 2 před nastartováním dostatečně zahřátý, může dojít k nerovnoměrnému chodu motoru nebo k vibracím.
 • Zvýšená spotřeba paliva: Nesprávný provoz žhavicí svíčky může mít za následek neefektivní spalování paliva, což může zvýšit spotřebu paliva.
 • Snížení výkonu: Nedostatečné zahřátí válce č. 2 může snížit výkon motoru, zejména v raných fázích provozu po nastartování.
 • Nouzový provozní režim motoru (režim pomalého provozu): V některých případech může vozidlo přejít do nouzového režimu, aby se zabránilo možnému poškození součástí systému řízení motoru.

Tyto příznaky se mohou vyskytovat v různé míře v závislosti na konkrétním problému a stavu vozidla.

Jak diagnostikovat poruchový kód P0672?

Pro diagnostiku DTC P0672 se doporučují následující kroky:

 1. Skenování chybových kódů: Pomocí diagnostického skenovacího nástroje načtěte všechny chybové kódy včetně P0672. To pomůže určit, zda existují další problémy, které mohou souviset s poruchou žhavicí svíčky.
 2. Vizuální kontrola žhavicí svíčky: Zkontrolujte žhavicí svíčku ve válci č. 2, zda nevykazuje viditelné poškození, korozi nebo známky oxidace. Věnujte pozornost barvě izolátoru a elektrod, která může indikovat stav zapalovací svíčky.
 3. Kontrola elektroinstalace a připojení: Zkontrolujte kabeláž spojující žhavicí svíčku s řídicím modulem motoru (PCM), zda není poškozená, zlomená nebo zoxidované kontakty. Ujistěte se, že jsou všechna připojení bezpečná.
 4. Testování odporu žhavicí svíčky: Pomocí multimetru zkontrolujte odpor žhavicí svíčky. Odpor musí odpovídat specifikacím výrobce. Odchylky od normy mohou znamenat vadnou zapalovací svíčku.
 5. Diagnostika řídicího modulu motoru (PCM).: Otestujte modul PCM, abyste zjistili jakékoli poruchy nebo chyby v jeho provozu, které mohou souviset s kódem P0672.
 6. Dodatečné testy: V případě potřeby mohou být vyžadovány další testy, jako je kontrola napětí obvodu žhavicí svíčky, analýza činnosti ostatních součástí zapalování a palivového systému.

Po diagnostice a identifikaci příčiny chyby P0672 je nutné provést vhodná opatření k opravě nebo výměně vadných součástí. Pokud si nejste jisti nebo nemáte zkušenosti, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného automechanika nebo servisní středisko.

Diagnostické chyby

Při diagnostice kódu DTC P0672 se mohou objevit následující chyby:

 1. Vynechání vizuální kontroly: Selhání při vizuální kontrole žhavicí svíčky nebo kabeláže může mít za následek zjevné problémy, jako je poškození, koroze nebo vynechání přerušení.
 2. Nesprávná interpretace výsledků testu: Nesprávná interpretace výsledků testu odporu žhavicí svíčky nebo napětí obvodu může vést k nesprávnému závěru o stavu součásti.
 3. Vynechání diagnostiky pro ostatní komponenty: Vyloučení jiných možných příčin, jako jsou problémy s kabeláží, spoji, řídicím modulem motoru (PCM) nebo jinými součástmi zapalovacího systému, může vést k nesprávné diagnóze.
 4. Nesprávná výměna součástí: Výměna žhavicí svíčky bez předchozí diagnostiky nebo zvážení jiných možných příčin kódu P0672 nemusí být účinná.
 5. Přeskočení aktualizace softwaru: Některé problémy s kódem P0672 mohou být způsobeny chybami softwaru v řídicím modulu motoru. Přeskočení aktualizace softwaru PCM může způsobit, že problém bude pokračovat.
 6. Nesprávné odstranění chybového kódu: Musíte zajistit, aby po opravě nebo výměně vadných součástí byl chybový kód úspěšně vymazán z paměti PCM a byly dokončeny všechny požadované postupy adaptivního resetu.

Aby se předešlo těmto chybám, je důležité provést komplexní diagnostiku, vzít v úvahu všechny možné příčiny a pečlivě zkontrolovat všechny komponenty spojené s kódem P0672.

Jak závažný je chybový kód? P0672?

Závažnost chybového kódu P0672 závisí na několika faktorech, včetně toho, co jej způsobuje, typu motoru a provozních podmínkách vozidla. Obecně by měl být kód P0672 považován za vážný, protože označuje problém se žhavicí svíčkou v konkrétním válci, několik aspektů, které je třeba zvážit:

 • Obtížné startování motoru: Pokud žhavicí svíčka nefunguje správně, může způsobit potíže se startováním motoru, zejména během chladného období nebo když bylo vozidlo zaparkováno na delší dobu.
 • Poškození motoru: Špatně fungující žhavicí svíčka může způsobit nesprávné spalování paliva ve válci, což může způsobit poškození motoru nebo jiných součástí systému.
 • Možné problémy s úsporou paliva a výkonem: Nesprávný provoz žhavicí svíčky může mít za následek neefektivní spalování paliva, což může zvýšit spotřebu paliva a snížit výkon motoru.
 • Možný přechod do režimu limp: V některých případech může vozidlo přejít do nouzového režimu, aby se zabránilo možnému poškození nebo selhání v důsledku vadné žhavicí svíčky.
 • Nepředvídatelné následky: Vadná žhavicí svíčka může mít nepředvídatelné účinky na výkon motoru, což může způsobit další problémy, jako je zvýšené opotřebení nebo selhání jiných součástí.

Poruchový kód P0672 by se tedy měl brát vážně a měl by být co nejdříve opraven, aby se předešlo dalším problémům s vozidlem a zajistil se jeho bezpečný a efektivní provoz.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P0672?

Chcete-li vyřešit kód DTC P0672, musíte v závislosti na příčině problému provést následující kroky:

 1. Výměna žhavicí svíčky: Pokud je příčinou chyby porucha samotné žhavicí svíčky, pak je nutné ji vyměnit za novou. Doporučuje se používat vysoce kvalitní originální náhradní díly nebo analogy od spolehlivých výrobců.
 2. Kontrola a obnova elektroinstalace: Zkontrolujte kabeláž spojující žhavicí svíčku s řídicím modulem motoru (PCM). Pokud je zjištěno poškození, koroze nebo přerušené vedení, musí být obnoveno nebo vyměněno.
 3. Diagnostika řídicího modulu motoru (PCM).: Pokud jsou možné poruchy v řídicím modulu motoru, může vyžadovat diagnostiku a v případě potřeby výměnu nebo opravu.
 4. Kontrola a náprava problémů elektrického systému: Zkontrolujte stav baterie, regulátoru napětí, alternátoru a dalších součástí elektrického systému, které mohou ovlivnit výkon žhavicí svíčky.
 5. Aktualizace softwaru: V případě potřeby aktualizujte software řídicího modulu motoru na nejnovější verzi, abyste vyřešili možné problémy se softwarem.
 6. Doplňkové činnosti: V závislosti na konkrétní situaci mohou být vyžadována další opatření, jako je kontrola funkce ostatních součástí zapalovacího systému nebo palivového systému.

Je důležité si uvědomit, že přesná identifikace a odstranění příčiny kódu P0672 může vyžadovat další diagnostiku a odborné dovednosti. Pokud tedy nemáte zkušenosti s opravami automobilů, doporučujeme vám kontaktovat kvalifikovaného automechanika nebo servisní středisko.

Jak opravit kód motoru P0672 za 3 minut [2 DIY metody / pouze 9.57 $]

Přidat komentář