Popis chybového kódu P0566.
Chybové kódy OBD2

P0566 Porucha signálu vypnutí tempomatu

P0566 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Poruchový kód P0566 znamená, že modul PCM detekoval poruchu související se signálem vypnutí systému tempomatu.

Co znamená kód závady P0566?

Poruchový kód P0566 znamená, že řídicí modul motoru (PCM) detekoval poruchu v signálu deaktivace systému tempomatu. To znamená, že PCM nepřijímá správný nebo očekávaný signál k vypnutí tempomatu, což může mít za následek nefunkčnost nebo nesprávnou funkci tempomatu. Tempomat automaticky upravuje rychlost vozidla v souladu s příkazy, a pokud dojde k problému s tempomatem, celý systém provede autodiagnostiku.

Kód závady P0566.

Možné příčiny

Některé z možných příčin chybového kódu P0566 jsou:

 • Porucha spínače multifunkčního tempomatu: Mechanické poškození nebo elektrické problémy v multifunkčním spínači mohou způsobit P0566.
 • Problémy s kabeláží nebo připojením: Přerušení, koroze nebo špatné spojení v kabeláži spojující multifunkční spínač s PCM může způsobit chybu.
 • Poruchy v PCM: Problémy se samotným řídicím modulem motoru, jako jsou softwarové závady nebo elektrické problémy, mohou způsobit kód P0566.
 • Problémy s ostatními součástmi systému tempomatu: Tuto chybu mohou způsobit také poruchy nebo poruchy jiných součástí systému tempomatu, jako jsou snímače rychlosti nebo akční člen škrticí klapky.
 • Elektrický šum nebo přetížení: Vnější faktory, jako je elektrický šum nebo přetížení, mohou dočasně rušit signály z multifunkčního spínače a způsobit chybu.
 • Problémy se spínáním v systému tempomatu: Poruchy spínacích mechanismů v systému tempomatu mohou způsobit nesprávné signály deaktivace tempomatu.
 • Nesprávné nastavení nebo kalibrace systému tempomatu: Nesprávné nastavení nebo kalibrace komponent systému tempomatu může způsobit P0566.

Pro přesné určení příčiny chyby P0566 se doporučuje provést podrobnou diagnostiku pomocí specializovaného vybavení a nástrojů.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P0566?

Příznaky pro DTC P0566 mohou zahrnovat následující:

 • Tempomat nefunguje: Hlavním příznakem je, že tempomat přestane fungovat nebo se odmítne aktivovat, když se jej pokusíte zapnout.
 • Neaktivní tlačítko tempomatu: Tlačítko tempomatu na volantu může být neaktivní nebo nereaguje.
 • Neaktivní indikátor tempomatu: Kontrolka tempomatu na přístrojové desce se nemusí rozsvítit, když se pokusíte tempomat aktivovat.
 • Chyba na palubní desce: Na přístrojové desce se mohou objevit chybové zprávy, jako je „Zkontrolujte motor“ nebo specifické indikace týkající se systému tempomatu.
 • Nerovnoměrná rychlost: Při používání tempomatu se rychlost vozidla může měnit nerovnoměrně nebo nepravidelně.
 • Ztráta kontroly nad rychlostí: Řidič může při použití tempomatu zjistit, že vozidlo neudržuje nastavenou rychlost.

Tyto příznaky se mohou vyskytovat v různé míře v závislosti na konkrétní příčině kódu P0566 a vlastnostech vozidla. Pokud zaznamenáte tyto příznaky, doporučujeme vám kontaktovat profesionálního automechanika, aby diagnostikoval a odstranil problém.

Jak diagnostikovat poruchový kód P0566?

Chcete-li diagnostikovat DTC P0566, můžete provést následující kroky:

 1. Kontrola chybových kódů: Použijte diagnostický skener ke čtení chybových kódů ze systému řízení motoru. Ověřte, zda je kód P0566 skutečně přítomen.
 2. Vizuální kontrola: Zkontrolujte spínač multifunkčního tempomatu a jeho okolí, zda nevykazuje viditelné poškození, korozi nebo jiné problémy.
 3. Kontrola elektrických spojů: Zkontrolujte elektrická připojení spojující multifunkční spínač s PCM. Dávejte pozor na jakékoli praskliny, korozi nebo špatné spoje.
 4. Testování multifunkčních spínačů: Pomocí multimetru otestujte každý z kontaktů multifunkčního spínače na správný odpor nebo zkrat. Porovnejte výsledky s hodnotami doporučenými výrobcem.
 5. PCM diagnostika: Pokud byly vyloučeny jiné příčiny, může být problém v samotném PCM. V tomto případě bude nutná další diagnostika k určení jeho provozuschopnosti.
 6. Kontrola ostatních součástí systému tempomatu: Zkontrolujte další součásti systému tempomatu, jako jsou snímače rychlosti nebo akční člen škrticí klapky, abyste zjistili, zda přispívají k P0566.
 7. Kontrola softwaru: Zkontrolujte aktualizace nebo chyby softwaru PCM. Podle potřeby aktualizujte nebo přeprogramujte modul PCM.
 8. Konzultace s profesionály: Pokud si nejste jisti svými diagnostickými a opravářskými schopnostmi, doporučujeme vám kontaktovat profesionálního automechanika nebo servisní středisko pro další pomoc.

Po diagnostice a určení příčiny problému můžete zahájit nezbytné opravy.

Diagnostické chyby

Při diagnostice kódu DTC P0566 se mohou objevit následující chyby:

 • Vynechání vizuální kontroly: Pokud neprovedete důkladnou vizuální kontrolu multifunkčního spínače a jeho okolí, může dojít ke zjevným problémům, jako je poškození nebo koroze.
 • Nedostatečná kontrola elektrických spojů: Přeskočení kontroly elektrických připojení může vést k nesprávné identifikaci problému, zejména pokud je příčinou chyby špatné připojení nebo přerušení kabeláže.
 • Vadný multimetr: Použití vadného nebo nekalibrovaného multimetru může způsobit nesprávné výsledky při testování odporu nebo zkratů na multifunkčním spínači.
 • Špatná interpretace dat skeneru: Nezkušení technici mohou chybně interpretovat data přijatá z diagnostického skeneru, což může vést k nesprávné diagnostice a opravám.
 • Ignorování dalších možných příčin: Problémy související s jinými součástmi systému tempomatu nebo PCM mohou mít za následek kód P0566, ale při úzkém zaměření na jednu součást mohou být snadno přehlédnuty.
 • Chybná diagnostika PCM: Pokud se neberou v úvahu možné problémy se samotným PCM, může to mít za následek nutnost opětovné diagnostiky po výměně jiných součástí.

Aby se předešlo těmto chybám, je důležité provést komplexní diagnostiku dodržováním standardních postupů a použitím správného vybavení. V případě pochybností nebo nejasností je nejlepší kontaktovat zkušeného automechanika nebo specialistu na diagnostiku.

Jak závažný je chybový kód? P0566?

Poruchový kód P0566 není kód kritický z hlediska bezpečnosti, ale jeho závažnost závisí na tom, jak důležitá je pro vás funkce tempomatu ve vašem vozidle.

Ve většině případů, kdy kvůli kódu P0566 nefunguje tempomat, to může vést k pohodlnému nepohodlí pro řidiče, zejména při dlouhých dálnicích nebo při udržování konstantní rychlosti.

Je však třeba si uvědomit, že kód P0566 může být známkou vážnějšího problému s elektrickým systémem vašeho vozidla, včetně problémů s PCM nebo jinými součástmi systému tempomatu. Pokud tento problém zůstane nevyřešen, může to v budoucnu vést k dalším nepříjemnostem a nákladům na opravy.

Proto, přestože kód P0566 není nouzový, doporučuje se, abyste provedli kroky k diagnostice a vyřešení této chyby, abyste obnovili normální funkčnost tempomatu a předešli možným následkům v budoucnu.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P0566?

Oprava k vyřešení kódu P0566 bude záviset na konkrétní příčině této chyby, některé z možných akcí, které mohou pomoci, jsou:

 1. Výměna spínače multifunkčního tempomatu: Pokud je příčinou chyby porucha nebo poškození multifunkčního spínače, můžete jej vyměnit za nový.
 2. Kontrola a opravy elektrických spojů: Diagnostikujte elektrické obvody spojující multifunkční spínač s PCM. Opravte nebo vyměňte poškozené vodiče a uvolněné spoje.
 3. Výměna PCM: Pokud byly vyloučeny jiné příčiny, může být problém v samotném řídicím modulu motoru (PCM). V tomto případě bude nutné modul PCM vyměnit nebo přeprogramovat.
 4. Aktualizace softwaruPoznámka: Přeprogramování PCM na nejnovější software může pomoci vyřešit problém, pokud byla chyba způsobena závadou softwaru.
 5. Diagnostika a výměna ostatních komponent systému tempomatu: Zkontrolujte ostatní součásti systému tempomatu, jako jsou snímače rychlosti nebo akční člen škrticí klapky, a v případě potřeby je vyměňte.
 6. Konzultace s profesionály: Pokud si nejste jisti svými diagnostickými a opravářskými schopnostmi, doporučujeme vám kontaktovat profesionálního automechanika nebo servisní středisko pro další pomoc.

Přesná oprava k vyřešení kódu P0566 bude záviset na konkrétní příčině chyby, která vyžaduje diagnostiku a analýzu odborníkem.

Jak diagnostikovat a opravit kód motoru P0566 - Vysvětlení poruchového kódu OBD II

Přidat komentář