P0889 Rozsah/výkon snímacího obvodu výkonového relé TCM
Chybové kódy OBD2

P0889 Rozsah/výkon snímacího obvodu výkonového relé TCM

P0889 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Rozsah/výkon obvodu snímače napájecího relé TCM

Co znamená kód závady P0889?

Poruchový kód P0889 je generický přenosový kód, který platí pro vozidla vybavená OBD-II. Lze jej aplikovat na vozidla různých značek jako Hyundai, Kia, Smart, Jeep, Dodge, Ford, Dodge, Chrysler a další. Kód označuje napětí mimo rozsah nebo problém s výkonem v řídicím obvodu napájecího relé TCM. Data jako přenosová rychlost a rychlost vozidla jsou přenášena prostřednictvím složitého systému kabeláže a konektorů CAN mezi různými řídicími moduly. Elektronické senzory a solenoidy hrají důležitou roli při regulaci tlaku kapaliny a řazení převodových stupňů. Relé ovládání převodovky přenáší energii z elektrického systému vozidla na elektromagnety převodovky. Pokud dojde k problému s výkonem mezi převodovkou TCR a ECU, může se objevit kód DTC P0889.

Možné příčiny

Možné příčiny problému s rozsahem/výkonem obvodu snímání napájecího relé TCM zahrnují:

 • Nefunkční výkonové relé řídicího modulu převodovky.
 • Špatné problémy s elektrickým připojením v obvodu výkonového relé řídicího modulu převodovky.
 • Poškození kabeláže nebo konektorů.
 • Problémy s programováním ECU nebo TCM.
 • Špatné relé nebo spálená pojistka (pojistková vložka).

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P0889?

Příznaky poruchového kódu P0889 mohou zahrnovat:

 • Pomalý režim
 • Převodovka nemění rychlostní stupně
 • Zvýšená spotřeba paliva
 • Převodovka nemusí správně prokluzovat

Jak diagnostikovat poruchový kód P0889?

Při diagnostice DTC P0889 se doporučují následující kroky:

 1. Podívejte se na bulletiny technické služby, příznaky a kódy pro konkrétní vozidlo, abyste určili správný směr pro další diagnostiku.
 2. Zkontrolujte síť řídicích jednotek, včetně CAN, která hraje klíčovou roli při přenosu informací mezi řídicími moduly vozidla.
 3. Vymažte kód a otestujte vozidlo, abyste zjistili, zda je porucha přerušovaná nebo trvalá.
 4. Zkontrolujte ovládací relé převodovky, spálené pojistky a kabeláž/konektory, zda nejsou poškozené nebo nefunkční.
 5. Zkontrolujte, zda problém není způsoben programovacími chybami nebo vadnou řídicí jednotkou převodovky.
 6. K přesné diagnostice problému použijte diagnostický diagnostický nástroj, digitální volt/ohmmetr (DVOM) a zdroj spolehlivých informací o vozidle.
 7. Proveďte vizuální kontrolu kabeláže a konektorů, opravte nebo vyměňte poškozené části elektroinstalace.
 8. Otestujte napěťové a uzemňovací obvody na TCM a/nebo PCM pomocí DVOM a zkontrolujte systémová relé a související pojistky, zda nevykazují závady.

To pomůže identifikovat a vyřešit možné problémy, které způsobují, že kód poruchy P0889 přetrvává.

Diagnostické chyby

Mezi běžné chyby při diagnostice chybového kódu P0889 může patřit nedostatečná kontrola kabeláže a konektorů, neúplné skenování všech řídicích modulů vozidla a nekontrola relé ovládání převodovky a souvisejících pojistek. Mechanici také mohou často přehlédnout možné chyby v řídicích jednotkách nebo chyby programování, což může vést k nesprávné diagnostice.

Jak závažný je chybový kód? P0889?

Poruchový kód P0889 může být vážný, protože označuje problém s výkonem v obvodu snímání napájecího relé TCM. To může vést k problémům s převodovkou a řazením, což ovlivňuje celkový výkon vozidla. Doporučuje se provést diagnostiku a opravu co nejdříve, aby se předešlo možným problémům s přenosem.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P0889?

Chcete-li vyřešit kód DTC P0889, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte vadné výkonové relé řídicího modulu převodovky.
 2. Opravte nebo vyměňte poškozené vodiče nebo konektory v obvodu výkonového relé řídicího modulu převodovky.
 3. Zkontrolujte a opravte problémy s elektrickým připojením v obvodu výkonového relé řídicího modulu převodovky.
 4. Vyměňte poškozená ovládací relé převodovky, pokud existují.
 5. Zkontrolujte, zda v programování ECU a TCM nejsou chyby a v případě potřeby je přeprogramujte nebo vyměňte.

Po dokončení těchto kroků se doporučuje spustit diagnostiku, abyste zkontrolovali funkčnost a vyřešili problém P0889.

Co je kód motoru P0889 [Rychlý průvodce]

P0889 – Informace specifické pro značku

Poruchový kód P0889 se týká systému řízení převodovky a může se vztahovat na různé značky a modely vozidel. Níže je uveden seznam značek s dekódováním pro kód P0889:

 1. Hyundai: „Rozsah/výkon TCM Power Relay Circuit“
 2. Kia: „Dosah/výkon obvodu napájecího relé TCM“
 3. Inteligentní: „Rozsah/výkon obvodu napájecího relé TCM“
 4. Jeep: „Dosah/výkon TCM Power Relay Circuit“
 5. Dodge: „Dosah/výkon obvodu napájecího relé TCM“
 6. Ford: „Dosah/výkon obvodu napájecího relé TCM“
 7. Chrysler: „Dosah/výkon obvodu napájecího relé TCM“

Tyto kódy označují, že u uvedených značek vozidel došlo k problému s dosahem nebo výkonem v obvodu výkonového relé řídicího modulu převodovky.

Přidat komentář