Popis chybového kódu P0194.
Chybové kódy OBD2

P0194 Přerušovaný signál snímače tlaku palivové lišty „A“.

P0194 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Poruchový kód P0194 označuje špatný kontakt v obvodu snímače tlaku rozdělovače paliva „A“.

Co znamená kód závady P0194?

Poruchový kód P0194 se často vyskytuje u dieselových vozidel a označuje problém se snímačem tlaku rozdělovače paliva. Tento snímač umožňuje řídicímu modulu motoru (PCM) monitorovat tlak v rozdělovači paliva a regulovat směs paliva a vzduchu.

Kód závady P0194.

Možné příčiny

Některé možné příčiny kódu P0194:

 • Vadný snímač tlaku paliva: Snímač tlaku paliva může být poškozen nebo selhat v důsledku opotřebení nebo koroze.
 • Elektrické problémy: Kabeláž nebo konektory spojující snímač tlaku paliva s řídicím modulem motoru (PCM) mohou být poškozené, zlomené nebo mají špatné spojení.
 • Nesprávný tlak paliva: Problémy se systémem dodávky paliva, jako jsou ucpané nebo vadné palivové filtry nebo problémy s palivovým čerpadlem, mohou mít za následek nesprávný tlak paliva a způsobit zobrazení této chyby.
 • Problémy s řídicím modulem motoru (PCM): Poruchy nebo poruchy v modulu PCM mohou způsobit, že snímač tlaku paliva obdrží nesprávné signály.
 • Problémy s palivovým systémem: Nesprávné fungování součástí palivového systému, jako je regulátor tlaku paliva nebo vysokotlaká palivová čerpadla, mohou způsobit kód P0194.
 • Problémy s filtrem pevných částic (DPF).: U vznětových motorů mohou problémy s DPF způsobit nesprávný tlak v palivovém systému, což může způsobit projevení této chyby.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P0194?

Následující jsou možné příznaky pro DTC P0194:

 • Ztráta energie: Vozidlo může zaznamenat ztrátu výkonu v důsledku nesprávné činnosti systému dodávky paliva.
 • Nestabilní chod motoru: Motor může běžet drsně nebo se třást kvůli nesprávnému tlaku paliva.
 • Třes při zrychlování: Při zrychlování nebo sešlápnutí plynového pedálu se může vozidlo třást nebo trhat.
 • Spouštěcí problémy: Při startování motoru může dojít k potížím nebo zpoždění.
 • Nestabilní volnoběh: Vozidlo nemusí běžet plynule na volnoběh kvůli nesprávnému tlaku paliva.
 • Rozsvítí se kontrolka Check Engine: Když je detekován P0194, může se na přístrojové desce rozsvítit kontrolka kontroly motoru nebo MIL (kontrolka poruchy).

Jak diagnostikovat poruchový kód P0194?

Chcete-li diagnostikovat DTC P0194, postupujte takto:

 1. Kontrola chybového kódu: Pomocí diagnostického skenovacího nástroje načtěte chybový kód ze systému řízení motoru.
 2. Kontrola hladiny paliva: Ujistěte se, že hladina paliva v nádrži je dostatečná pro normální provoz.
 3. Kontrola snímače tlaku paliva: Zkontrolujte snímač tlaku paliva, zda není poškozený, zkorodovaný nebo netěsný. Zkontrolujte také jeho elektrické připojení.
 4. Kontrola palivového systému: Zkontrolujte palivový systém, zda nedochází k úniku, ucpání nebo jiným problémům, které by mohly způsobit nesprávný tlak paliva.
 5. Kontrola tlaku paliva: Pomocí tlakoměru změřte tlak paliva v rozdělovači paliva. Porovnejte naměřenou hodnotu s hodnotou doporučenou výrobcem.
 6. Kontrola elektrických obvodů: Zkontrolujte elektrické obvody spojující snímač tlaku paliva s řídicím modulem motoru, zda nejsou přerušené, zkratované nebo poškozené.
 7. Kontrola palivového filtru: Zkontrolujte stav a čistotu palivového filtru. Ucpaný filtr může mít za následek nedostatečný tlak paliva.
 8. Kontrola vakuových trubic a ventilů: Zkontrolujte podtlakové potrubí a regulační ventily tlaku paliva, zda nedochází k úniku nebo poškození.

Po dokončení těchto kroků budete schopni určit příčinu a vyřešit poruchový kód P0194. Pokud problém nemůžete identifikovat nebo opravit sami, doporučujeme vám kontaktovat kvalifikovaného automechanika nebo servisní středisko.

Diagnostické chyby

Při diagnostice kódu DTC P0194 se mohou objevit následující chyby:

 • Špatná interpretace dat: Nesprávné pochopení nebo interpretace dat snímače tlaku paliva může vést k nesprávné identifikaci problému.
 • Vadný snímač nebo jeho elektrické připojení: Porucha samotného snímače tlaku paliva nebo jeho elektrických spojení může vést k chybné diagnóze.
 • Problémy s palivovým systémem: Nesprávný tlak paliva v systému způsobený netěsnostmi, ucpáním nebo jinými problémy v palivovém systému může způsobit chybné spuštění kódu P0194.
 • Poruchy v elektrickém obvodu: Přerušení, zkrat nebo poškození elektrického obvodu mezi snímačem tlaku paliva a řídicím modulem motoru může způsobit chybu.
 • Poruchy ostatních součástí systému: P0194 mohou také způsobit poruchy jiných součástí systému řízení paliva, jako jsou regulátory tlaku paliva, ventily nebo čerpadla.

Je důležité provést důkladnou diagnostiku, abyste odstranili všechny možné příčiny a vyřešili chybový kód P0194 s vysokou kvalitou.

Jak závažný je chybový kód? P0194?

Poruchový kód P0194 by měl být považován za závažný, protože označuje problém se snímačem tlaku paliva nebo tlakem palivového systému. Nesprávný tlak paliva může způsobit poruchu motoru, špatný výkon a zvýšenou spotřebu paliva. Kromě toho může nevhodný tlak paliva způsobit možné poškození motoru nebo jiných součástí palivového systému. Proto se doporučuje tento problém vyřešit co nejdříve po zjištění kódu P0194.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P0194?

Chcete-li vyřešit kód DTC P0194, postupujte takto:

 1. Výměna snímače tlaku paliva: Prvním krokem je výměna snímače tlaku paliva. Pokud je snímač tlaku vadný nebo nefunguje správně, měl by být vyměněn za nový originální snímač.
 2. Kontrola palivového systému: Problém nemusí být se samotným snímačem, ale s jinými součástmi palivového systému, jako je palivové čerpadlo nebo palivové filtry. Zkontrolujte je, zda nevykazují možné poruchy.
 3. Zkontrolujte připojení a kabeláž: Někdy může být problém způsoben špatným kontaktem nebo poškozením kabeláže, připojení nebo konektorů. Zkontrolujte je, zda nejsou zkorodované, poškozené nebo zlomené, a v případě potřeby je vyměňte nebo opravte.
 4. Diagnostika jiných systémů: Pokud problém přetrvává i po výměně snímače, mohou se vyskytnout problémy s jinými systémy, jako je systém řízení motoru nebo systém vstřikování paliva. V tomto případě bude vyžadována podrobnější diagnostika.

Po dokončení těchto kroků byste měli provést testování a diagnostiku, abyste se ujistili, že je problém vyřešen a chybový kód P0194 se již neobjevuje.

P0194 Obvod snímače tlaku palivové lišty přerušovaný 🟢 Poruchový kód Příznaky Příčiny Řešení

Přidat komentář