Popis DTC P1577
Chybové kódy OBD2

P1577 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Pravý elektrohydraulický elektromagnetický ventil uchycení motoru - otevřený okruh

P1577 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Poruchový kód P1577 indikuje přerušený obvod v elektromagnetickém ventilu pravého elektrohydraulického uložení motoru u vozidel Volkswagen, Audi, Škoda, Seat.

Co znamená kód závady P1577?

Poruchový kód P1577 obvykle označuje problém se správným elektrohydraulickým elektromagnetickým ventilem uchycení motoru ve vozidlech Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Tento ventil řídí tlak oleje v hydraulickém systému uložení, který udržuje motor na místě a snižuje vibrace a hluk. Přerušený obvod ventilu může způsobit ztrátu funkčnosti držáku, což může mít za následek nestabilní chod motoru a zvýšené vibrace a hluk.

Popis DTC P1577

Možné příčiny

Možné důvody DTC P1577:

 • Přerušené vedení: Kabeláž spojující solenoidový ventil s řídicím modulem nebo napájecím zdrojem může být poškozená nebo zlomená.
 • Poškození ventilu: Samotný solenoidový ventil může být poškozen nebo může mít mechanickou závadu, což způsobí, že nebude správně fungovat.
 • Problémy s elektrickými součástkami: Porucha elektrických součástí, jako jsou pojistky, relé nebo řídicí moduly, které napájejí elektromagnetický ventil, může způsobit zobrazení tohoto DTC.
 • Problémy s kontaktem: Koroze nebo oxidace kontaktů na elektrických konektorech může mít za následek špatný kontakt, což může způsobit přerušení obvodu.
 • Mechanické poškození: V některých případech může mechanické poškození, například silnými otřesy nebo vibracemi, poškodit kabeláž nebo ventil.

Pro přesnou identifikaci příčiny je nutné provést diagnostiku pomocí specializovaného zařízení a důkladný rozbor stavu elektrické soustavy vozidla.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P1577?

Příznaky DTC P1577 mohou zahrnovat následující:

 • Zvýšené vibrace motoru: Protože elektrohydraulické uložení motoru pomáhá snižovat vibrace, může porucha elektrohydraulického uložení motoru vést ke zvýšeným vibracím, zejména při volnoběhu nebo při řazení převodových stupňů.
 • Zvýšená hladina hluku: Vadné uchycení může mít za následek zvýšenou hladinu hluku vycházejícího z motoru, protože vibrace nejsou správně tlumeny.
 • Nestabilita motoru: Motor se může stát nestabilním, zejména při startování, zrychlování nebo brzdění, kvůli nedostatečné podpoře držáku.
 • Zkontrolujte indikaci motoru: Kontrolka „Check Engine“ na palubní desce se může rozsvítit, což signalizuje problém se systémem řízení motoru.
 • Snížený komfort jízdy: Řidič a cestující mohou zaznamenat snížený komfort v důsledku zvýšených vibrací a hluku.
 • Chyby a chybové kódy v diagnostickém skeneru: Při připojení diagnostického diagnostického nástroje mohou být zjištěny chybové kódy související se systémem uchycení motoru, včetně P1577.

Tyto příznaky se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu vozidla a provozních podmínkách, ale pokud se některý z nich vyskytne, doporučuje se provést diagnostiku a opravu, aby se předešlo dalším škodám a zajistil se bezpečný provoz vozidla.

Jak diagnostikovat poruchový kód P1577?

Chcete-li diagnostikovat DTC P1577 a určit konkrétní příčinu problému, postupujte takto:

 1. Čtení chybových kódů: Použijte diagnostický diagnostický nástroj ke čtení chybových kódů z ECU (Electronic Control Unit) vozidla. Pokud je detekován kód P1577, bude to první indikátor problému se správným elektrohydraulickým elektromagnetickým ventilem uchycení motoru.
 2. Vizuální kontrola: Zkontrolujte kabeláž spojující solenoidový ventil s ECU a napájecím zdrojem, zda není poškozená, zlomená nebo zkorodovaná. Pečlivě zkontrolujte samotný ventil, zda není viditelně poškozen.
 3. Kontrola elektrických spojů: Zkontrolujte kvalitu a spolehlivost elektrických spojení, včetně kolíků konektoru, pojistek, relé a dalších elektrických součástí spojených s elektromagnetickým ventilem.
 4. Testování solenoidového ventilu: Pomocí multimetru zkontrolujte odpor solenoidového ventilu. Odpor musí být v rámci přijatelných hodnot podle specifikací výrobce.
 5. Kontrola napájecího obvodu: Zkontrolujte napětí na napájecím zdroji solenoidového ventilu. Ověřte, že napájecí signály splňují specifikace výrobce.
 6. Pomocí diagnostických programů a testerů: Některé značky automobilů poskytují specializované programy a testery pro diagnostiku elektrických systémů. Použití takových nástrojů může usnadnit diagnostický proces.

Pokud problém nemůžete najít nebo vyřešit sami, doporučujeme vám kontaktovat kvalifikovaného automechanika nebo servisní středisko pro odbornou diagnostiku.

Diagnostické chyby

Při diagnostice kódu DTC P1577 se mohou vyskytnout následující chyby, které mohou způsobit nesprávnou identifikaci problému:

 • Ignorování dalších chybových kódů: Někteří mechanici se mohou zaměřit pouze na kód P1577 a neberou v úvahu jiné chybové kódy, které mohou souviset nebo naznačovat širší problém v systému.
 • Nesprávné použití diagnostického zařízení: Nesprávné použití diagnostického skeneru nebo multimetru může vést k nepřesným odečtům a ztížit správnou diagnostiku.
 • Nedostatečná vizuální kontrola: Přeskočení důkladné vizuální kontroly kabeláže, konektorů a samotného ventilu může mít za následek chybějící zjevné poškození nebo zlomení.
 • Zanedbání kontroly elektrických připojení: Nevěnování dostatečné pozornosti stavu konektorů a skupin kontaktů může zanechat skryté problémy, jako je koroze nebo uvolněné kontakty.
 • Nesprávná interpretace výsledků testu: Nesprávná interpretace měření odporu nebo napětí může vést k nesprávnému závěru o stavu solenoidového ventilu nebo kabeláže.
 • Nerespektování technických specifikací: Ignorování nebo neznalost technických specifikací a přijatelných hodnot pro konkrétní model vozidla může vést k nesprávné diagnóze.
 • Nedostatečné zátěžové testování: Testování systému bez zatížení nemusí odhalit problémy, které se vyskytují pouze při běžícím motoru.
 • Zanedbání kontroly řídicích modulů: Poruchy v řídicím modulu, který řídí činnost elektromagnetického ventilu, lze přehlédnout, když se zaměříte pouze na ventil a kabeláž.

Pro přesnou diagnostiku a vyřešení P1577 se doporučuje postupovat podle metodického přístupu, používat správné nástroje a zvážit všechny možné aspekty problému. V případě potíží se vždy můžete obrátit o pomoc na specializované zdroje informací nebo na odborníky.

Jak závažný je chybový kód? P1577?

Poruchový kód P1577 označuje problém s pravým elektrohydraulickým elektromagnetickým ventilem uchycení motoru. V závislosti na konkrétní situaci a na tom, jak rychle je problém zjištěn a vyřešen, se závažnost tohoto kódu může lišit, je třeba vzít v úvahu několik aspektů:

 • Vliv na výkon a pohodlí: Selhání elektrohydraulického uchycení motoru může mít za následek zvýšené vibrace motoru, hluk a nestabilitu. To může ovlivnit jízdní komfort a ovládání vozidla, zejména na dlouhých cestách.
 • zabezpečení: Některé poruchy související s elektrohydraulickým uchycením motoru mohou ovlivnit bezpečnost jízdy. Pokud například držák správně nesedí motor, může to způsobit nestabilitu vozidla při manipulaci nebo dokonce způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.
 • Možné další poškození: Pokud se problém nevyřeší včas, může způsobit další poškození dalších systémů ve vozidle. Například zvýšené vibrace mohou způsobit poškození sousedních součástí motoru nebo výfukového systému.
 • Náklady na opravu: V závislosti na příčině problému a požadovaných opravách mohou být náklady na odstranění problému značné, zejména pokud je vadný samotný solenoidový ventil nebo je třeba vyměnit jiné součásti.

Celkově, ačkoliv poruchový kód P1577 není nejkritičtější nebo nejnebezpečnější, stále vyžaduje pečlivou pozornost a včasné řešení, aby se předešlo negativním dopadům na bezpečnost, výkon a životnost vozidla.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P1577?

Odstraňování problémů DTC P1577 závisí na konkrétní příčině této chyby. Zde jsou některé možné způsoby opravy:

 1. Výměna solenoidového ventilu: Pokud je problém způsoben poruchou samotného solenoidového ventilu, může problém vyřešit jeho výměna za nový. Po výměně se doporučuje zkontrolovat systém, aby byla zajištěna jeho provozuschopnost.
 2. Oprava elektroinstalace: Pokud je příčinou zlomená nebo poškozená kabeláž, je nutné opravit nebo vyměnit poškozené části elektroinstalace.
 3. Výměna nebo oprava řídicího modulu: Ve vzácných případech může být problém způsoben špatnou funkcí řídicího modulu, který řídí činnost solenoidového ventilu. V tomto případě může být nutné modul vyměnit nebo opravit.
 4. Čištění a kontrola kontaktů: Někdy může být příčinou chyby špatný kontakt mezi konektory a skupinami kontaktů. Čištění a kontrola kontaktů může pomoci obnovit normální provoz.
 5. Další diagnostika: V některých případech může být vyžadována podrobnější diagnostika systému k identifikaci skrytých problémů nebo příčin, které nelze okamžitě identifikovat.

Po provedení nezbytných oprav se doporučuje otestovat systém a resetovat chybový kód pomocí diagnostického skeneru. Pokud bylo vše provedeno správně, kód P1577 by se již neměl zobrazovat. Pokud problém přetrvává, může být zapotřebí další diagnostika nebo oprava. V takovém případě je lepší kontaktovat zkušeného automechanika nebo specializované servisní středisko.

Jak číst chybové kódy Volkswagen: Průvodce krok za krokem

Přidat komentář