Popis DTC P1575
Chybové kódy OBD2

P1575 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Pravý elektrohydraulický elektromagnetický ventil uchycení motoru - zkrat na plus

P1575 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Poruchový kód P1575 označuje zkrat na kladný v obvodu elektromagnetického ventilu pravého elektrohydraulického uložení motoru ve vozidlech Volkswagen, Audi, Škoda, Seat.

Co znamená kód závady P1575?

Poruchový kód P1575 označuje problém s pravým elektrohydraulickým elektromagnetickým ventilem uchycení motoru ve vozidlech Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Tento ventil řídí tlak v hydraulickém systému, který udržuje motor ve správné poloze. Když je systém zkratován na kladný pól, znamená to, že kabeláž nebo samotný ventil je otevřený nebo zkratovaný na kladný pól, což může způsobit poruchu elektrohydraulického systému uchycení motoru nebo jeho úplnou nefunkčnost. To může způsobit vychýlení motoru, což může nepříznivě ovlivnit výkon a spolehlivost motoru.

Kód závady P1575

Možné příčiny

Mezi možné příčiny DTC P1575 patří:

 • Poškozená elektroinstalace: Kabeláž spojující solenoidový ventil s centrální jednotkou nebo elektrickým centrem vozidla může být poškozená, zlomená nebo zkorodovaná, což může způsobit zkrat na kladný.
 • Poškození solenoidového ventilu: Samotný solenoidový ventil může být poškozen nebo vnitřně zkratován, což může způsobit jeho nesprávnou funkci a mimo normální provozní rozsah.
 • Problémy s centrální jednotkou: Poruchy nebo poruchy v centrální jednotce, která ovládá elektrohydraulický systém odpružení nebo jiné systémy vozidla, mohou způsobit kladný zkrat.
 • Zkrat v jiných součástech: Jiné elektrické součásti, jako jsou relé nebo pojistky, mohou být poškozeny nebo zkratovány, což může způsobit poruchu systému a zobrazení chybového kódu P1575.
 • Mechanické poškození: Mechanické poškození, jako je náraz nebo vibrace, může poškodit kabeláž nebo samotný ventil a způsobit zkrat na kladný.

Pro přesnou identifikaci příčiny je nutné provést podrobnou diagnostiku elektrického systému a komponent souvisejících se správným elektrohydraulickým elektromagnetickým ventilem uchycení motoru.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P1575?

Příznaky pro DTC P1575 mohou zahrnovat následující:

 • Zkontrolujte ukazatel motoru: Na přístrojové desce se může rozsvítit kontrolka Check Engine, což signalizuje problém s elektrohydraulickým systémem uchycení motoru.
 • Nerovnoměrný chod motoru: Pokud dojde ke zkratu ke kladnému pólu v obvodu elektrohydraulického elektrohydraulického ventilu na pravé straně, systém nemusí udržet motor ve správné poloze, což může způsobit jeho nerovnoměrný chod nebo dokonce chrastění.
 • Nestabilní provoz odpružení: Pokud je solenoidový ventil zkratován na kladný pól, pravý boční držák motoru nemusí fungovat správně, což má za následek nestabilní zavěšení nebo nerovnoměrné rozložení hmotnosti na kola.
 • Zvuky nebo klepání při jízdě: Nesprávná poloha motoru nebo nerovnoměrný chod odpružení mohou způsobit další hluk nebo klepání při jízdě, zejména při přejíždění nerovností nebo na nerovných vozovkách.
 • Selhání systému řízení stabilizace: U některých vozidel může být systém řízení stability propojen s elektrohydraulickým systémem uchycení motoru. Aktivace kódu P1575 proto může vést k selhání nebo nesprávné činnosti systému řízení stability.

Pokud zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, doporučujeme vám kontaktovat kvalifikovaného automechanika pro další diagnostiku a řešení problémů.

Jak diagnostikovat poruchový kód P1575?

Chcete-li diagnostikovat DTC P1575, postupujte takto:

 1. Čtení chybových kódů: Pomocí skeneru OBD-II načtěte chybové kódy z ECU (elektronické řídicí jednotky) vozidla, abyste se ujistili, že P1575 je skutečně přítomen a nejedná se o náhodnou chybu.
 2. Vizuální kontrola: Zkontrolujte kabeláž, připojení a konektory spojené se správným elektrohydraulickým elektromagnetickým ventilem uchycení motoru, zda nejsou poškozené, zkorodované nebo zlomené. Dávejte pozor na místa, kde může dojít k mechanickému poškození elektroinstalace.
 3. Kontrola solenoidového ventilu: Pomocí multimetru zkontrolujte odpor solenoidového ventilu. Obvykle musí mít solenoidové ventily určitý odpor. Pokud je odpor příliš nízký nebo příliš vysoký, může to znamenat problém s ventilem.
 4. Kontrola centrální jednotky: Zkontrolujte centrální jednotku nebo řídicí jednotku, která ovládá elektrohydraulický podpůrný systém motoru. Zkontrolujte, zda nedošlo ke korozi, poškození nebo přerušení kabeláže.
 5. Kontrola signálu: Pomocí multimetru nebo osciloskopu zkontrolujte napájecí signál na solenoidovém ventilu. Pokud není signál, může to znamenat problémy v obvodu nebo řídicí jednotce.
 6. Kontrola ostatních součástí: Zkontrolujte stav ostatních součástí systému, jako jsou relé, pojistky a snímače, které mohou být připojeny k elektrohydraulickému systému uchycení motoru.
 7. Software: Zkontrolujte, zda software ECM neobsahuje aktualizace nebo chyby, které by mohly způsobit problémy s elektrohydraulickým systémem uchycení motoru.

Pokud si nejste jisti svými diagnostickými schopnostmi nebo nemáte potřebné vybavení, je lepší kontaktovat profesionálního automechanika nebo autorizované servisní středisko pro další diagnostiku a opravu.

Diagnostické chyby

Při diagnostice kódu DTC P1575 se mohou objevit následující chyby:

 • Nesprávná interpretace příznaků: Může být chybou nesprávně interpretovat příznaky spojené s poruchou. Například nesprávné vysvětlení zvuků nebo vibrací v důsledku poruchy může vést k chybné diagnóze.
 • Nesprávná identifikace součásti: Chybou může být chybná identifikace nebo výměna součástí, které s problémem nesouvisejí. Například výměna snímače rychlosti místo elektrohydraulického elektromagnetického ventilu uchycení motoru.
 • Nedostatečná diagnóza: Chyba může být způsobena nedostatečnou diagnostikou součástí a systémů spojených s problémem. To může mít za následek přehlédnutí hlavní příčiny problému a nesprávné opravy.
 • Použití nevhodného vybavení: Použití nevhodného nebo nedostatečného diagnostického zařízení může vést k chybným výsledkům nebo chybné interpretaci dat.
 • Špatné řešení problému: Chybou může být nesprávná volba metody opravy nebo výměny součástí, která neodstraní hlavní příčinu problému.

Aby se těmto chybám předešlo, je nutné pečlivě provést diagnostiku, dodržovat doporučení výrobce, používat správné vybavení a případně se poradit se zkušeným odborníkem.

Jak závažný je chybový kód? P1575?

Poruchový kód P1575 může být vážný, zejména pokud ovlivňuje činnost elektrohydraulického systému uchycení motoru. Tento systém hraje důležitou roli při udržování správné polohy motoru a stabilizaci odpružení vozidla. Porucha tohoto systému může mít za následek špatný výkon motoru, nestabilitu vozovky, špatnou ovladatelnost a dokonce i potenciálně nebezpečné jízdní podmínky.

Navíc, pokud je problém zkratovaný na kladný v obvodu elektromagnetického ventilu, může to znamenat potenciální riziko požáru nebo jiného vážného poškození elektrického systému vozidla.

Proto se doporučuje, abyste okamžitě kontaktovali kvalifikovaného technika za účelem diagnostiky a opravy problému, abyste předešli dalším problémům a zajistili bezpečnost a spolehlivost vašeho vozidla.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P1575?

Řešení poruchového kódu P1575 může vyžadovat několik kroků v závislosti na konkrétní příčině:

 1. Výměna solenoidového ventilu: Pokud se problém týká samotného vadného solenoidového ventilu, může být nutná výměna. Nový ventil musí být instalován podle pokynů výrobce.
 2. Oprava nebo výměna rozvodů: Pokud je příčinou poškozená kabeláž nebo konektory, opravte nebo vyměňte poškozené oblasti. To může zahrnovat přepojování nebo opravu konektorů.
 3. Kontrola a opravy centrální jednotky: Pokud je problém způsoben vadnou centrální řídicí jednotkou, může být nutné ji opravit nebo vyměnit. Jedná se o složitý postup, který obvykle vyžaduje specializované vybavení a zkušenosti.
 4. Aktualizace softwaru: V některých případech může být problém způsoben chybami v softwaru ECU. V takových případech může výrobce vydat aktualizaci firmwaru, která může problém vyřešit.
 5. Kontrola a výměna ostatních součástí: Problém může být způsoben nejen elektromagnetickým ventilem, ale také dalšími součástmi v systému. Proto může být nutné zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit další součásti, jako jsou senzory, relé nebo pojistky.

V každém případě se doporučuje, abyste se obrátili na kvalifikovaného automechanika nebo autorizované servisní středisko pro diagnostiku a opravu problému. Neodborné opravy mohou vést k dalším problémům a poškození vozidla.

Jak číst chybové kódy Volkswagen: Průvodce krok za krokem

Přidat komentář