Popis DTC P1574
Chybové kódy OBD2

P1574 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Levý elektrohydraulický elektromagnetický ventil uchycení motoru - porucha elektrického obvodu

P1574 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Poruchový kód P1574 označuje poruchu v elektrickém obvodu levého elektrohydraulického elektrohydraulického elektromagnetického ventilu uchycení motoru ve vozidlech Volkswagen, Audi, Škoda a Seat.

Co znamená kód závady P1574?

Poruchový kód P1574 obvykle indikuje problém s obvodem elektrohydraulického elektrohydraulického ventilu uchycení motoru u vozidel Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Tento kód označuje, že může být přerušený, zkratovaný nebo jiný problém v elektrickém obvodu, který napájí nebo ovládá elektromagnetický ventil. Solenoidový ventil v elektrohydraulickém držáku motoru je zodpovědný za regulaci tlaku oleje, který je přiváděn do držáku, aby stabilizoval motor a snížil vibrace. Přerušení nebo porucha v elektrickém obvodu může vést ke ztrátě nebo nesprávné funkci tohoto ventilu.

Kód závady P1574

Možné příčiny

Možné důvody DTC P1574:

 • Přerušené vedení: Kabeláž spojující solenoidový ventil s řídicím modulem nebo napájecím zdrojem může být poškozena nebo přerušena, což může způsobit přerušení elektrického obvodu.
 • Zkrat: Pokud dojde ke zkratu v elektrickém obvodu, může to způsobit poruchu ventilu a zobrazení P1574.
 • Poškození solenoidového ventilu: Samotný solenoidový ventil může být poškozen nebo může mít mechanickou závadu, což způsobí jeho nesprávnou funkci a vyvolání chyby.
 • Problémy s řídicím modulem: Porucha v řídicím modulu, který řídí činnost solenoidového ventilu, může také způsobit P1574.
 • Problémy s kontakty a konektory: Koroze, oxidace nebo uvolněné kontakty na elektrických konektorech mohou způsobit špatný kontakt a poruchu elektrického obvodu.
 • Nesprávné napětí obvodu: Pokud je napětí v elektrickém obvodu pod nebo nad přípustnými hodnotami, může to také způsobit kód P1574.

Pro přesnou identifikaci příčiny je nutné provést diagnostiku pomocí specializovaného zařízení a důkladný rozbor stavu elektrické soustavy vozidla.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P1574?

Příznaky pro DTC P1574 mohou zahrnovat následující:

 • Zvýšené vibrace motoru: Zlomený nebo nefunkční levý elektrohydraulický elektromagnetický ventil uchycení motoru může způsobit zvýšené vibrace motoru, zejména při volnoběhu nebo nízkých otáčkách.
 • Zvýšená hladina hluku: Vadné uchycení motoru může způsobit zvýšený hluk motoru, zvláště když je aktivován elektrohydraulický systém.
 • Nestabilní chod motoru: Pokud uchycení motoru nefunguje správně kvůli problému s elektromagnetickým ventilem, může to způsobit hrubý chod motoru, zejména při změně rychlosti nebo při zatížení.
 • Zkontrolujte ukazatel motoru: Vzhled kontrolky Check Engine na vaší palubní desce může být jedním z prvních příznaků problému s elektromagnetickým ventilem a může indikovat přítomnost P1574 nebo jiného souvisejícího poruchového kódu.
 • Snížený komfort jízdy: Zvýšené vibrace a hluk, stejně jako nestabilní chod motoru, mohou snížit úroveň komfortu při jízdě, což bude patrné pro řidiče a cestující.
 • Problémy s jinými systémy: V některých případech může závada elektromagnetického ventilu a uložení motoru způsobit problémy s jinými systémy vozidla, jako je systém řízení převodovky nebo systém řízení stability.

Pokud se objeví některý z těchto příznaků, doporučujeme vám kontaktovat kvalifikovaného automechanika, aby diagnostikoval a opravil problém.

Jak diagnostikovat poruchový kód P1574?


Chcete-li diagnostikovat DTC P1574 a určit příčinu, postupujte takto:

 1. Čtení chybových kódů: Použijte diagnostický diagnostický nástroj ke čtení chybových kódů z ECU (Electronic Control Unit) vozidla. Pokud je detekován kód P1574, bude to první indikátor problému s elektrickým obvodem elektromagnetického ventilu.
 2. Vizuální kontrola: Proveďte vizuální kontrolu elektrických připojení a kabeláže související s elektromagnetickým ventilem a řídicím modulem. Zkontrolujte poškození, praskliny, korozi nebo jiné viditelné problémy.
 3. Kontrola napětí a odporu: Pomocí multimetru zkontrolujte napětí a odpor v elektrickém obvodu spojeném s elektromagnetickým ventilem. Ujistěte se, že napětí a odpor jsou v rámci specifikací výrobce.
 4. Testování solenoidového ventilu: Otestujte solenoidový ventil pomocí multimetru nebo specializovaných testerů. Zkontrolujte jeho odpor a funkci při připojení napětí.
 5. Kontrola řídicího modulu: Zkontrolujte stav řídicího modulu, který řídí činnost solenoidového ventilu. Ověřte, že modul funguje správně a nevykazuje známky poškození.
 6. Doplňkové testy a diagnostika: Podle potřeby proveďte další testy a diagnostiku k identifikaci skrytých problémů nebo příčin, které nelze okamžitě identifikovat.

Po diagnostice a identifikaci příčiny problému proveďte nezbytné opravy nebo vyměňte vadné součásti, abyste problém odstranili. Pokud si nejste jisti svými diagnostickými schopnostmi nebo nemáte potřebné vybavení, je lepší kontaktovat profesionálního automechanika nebo autorizované servisní středisko, aby provedl odbornou diagnostiku.

Diagnostické chyby

Při diagnostice kódu DTC P1574 se mohou objevit následující chyby:

 • Nesprávné čtení chybových kódů: Nesprávné čtení nebo interpretace chybových kódů může vést k nesprávné identifikaci problému. Například jiné chybové kódy mohou být zaměněny za příčinu P1574.
 • Nečtu kontext: Někteří mechanici se mohou soustředit pouze na samotný kód chyby, aniž by vzali v úvahu kontext nebo jiné příznaky, což může vést k přehlédnutí skutečné příčiny problému.
 • Nedostatečná vizuální kontrola: Neprovedení důkladné vizuální kontroly kabeláže a elektrických spojů může mít za následek problémy, jako jsou praskliny nebo koroze.
 • Nesprávné testování elektrických součástí: Nesprávné testování elektrických součástí, jako je solenoidový ventil nebo řídicí modul, může vést k nesprávným závěrům o stavu těchto součástí.
 • Zanedbání technických specifikací: Nezohlednění specifikací součástí a přijatelných hodnot napětí, odporu a dalších parametrů může vést k nesprávné diagnóze.
 • Nedostatečné využití diagnostického zařízení: Nepoužití nebo nesprávné použití specializovaného diagnostického zařízení může vést k neschopnosti přesně určit příčinu poruchy.
 • Zanedbání předchozích oprav: Nezohlednění předchozích oprav nebo změn v elektrickém systému vozidla může mít za následek chybějící důležité informace o možné příčině problému.
 • Nedostatek aktualizovaných informací: Nesprávné nebo zastaralé informace o problémech a diagnostických metodách mohou vést k chybným opravám.

Aby se předešlo chybám při diagnostice poruchového kódu P1574, je důležité zaujmout systematický přístup, zvážit všechna dostupná data a provést diagnostiku pomocí správného vybavení.

Jak závažný je chybový kód? P1574?

Poruchový kód P1574 označuje problém s obvodem elektrohydraulického elektrohydraulického ventilu uchycení motoru. Závažnost tohoto kódu závisí na konkrétních okolnostech a na tom, jak rychle je problém zjištěn a vyřešen, je třeba zvážit několik aspektů:

 • Vliv na výkon a pohodlí: Problémy s elektromagnetickým ventilem a elektrohydraulickým uložením mohou mít za následek zvýšené vibrace motoru, nestabilní provoz a zvýšenou hladinu hluku. To může snížit jízdní komfort a zhoršit ovládání vozidla.
 • zabezpečení: Porucha elektrohydraulického systému uchycení motoru může ovlivnit bezpečnost jízdy, zejména pokud způsobí ztrátu kontroly nad vozidlem nebo jeho nestabilitu.
 • Možné důsledky pro další systémy: Elektrické problémy mohou mít negativní dopad na jiné systémy vozidla, jako je řídicí systém motoru nebo převodovky.
 • Náklady na opravu: Náklady na odstranění problému se mohou lišit v závislosti na konkrétní příčině problému. Problémy s elektroinstalací lze opravit poměrně snadno a levně, zatímco výměna elektromagnetického ventilu nebo řídicího modulu může být nákladnější operací.

Celkově poruchový kód P1574 vyžaduje pozornost a rychlé vyřešení, aby se předešlo negativním dopadům na bezpečnost, výkon a životnost vozidla.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P1574?

Vyřešení chybového kódu P1574 bude záviset na konkrétní příčině této chyby, několik možných metod opravy je:

 1. Výměna solenoidového ventilu: Pokud problém souvisí s poruchou samotného solenoidového ventilu, může problém vyřešit jeho výměna za nový nebo opravený.
 2. Oprava elektroinstalace: Pokud je příčinou zlomená nebo poškozená kabeláž, opravte nebo vyměňte poškozené části kabeláže.
 3. Výměna nebo oprava řídicího modulu: Pokud je řídicí modul, který ovládá solenoidový ventil, vadný, může vyžadovat výměnu nebo opravu.
 4. Čištění a kontrola kontaktů: Někdy může být příčinou problému špatný kontakt mezi konektory a skupinami kontaktů. Čištění a kontrola kontaktů může pomoci obnovit normální provoz.
 5. Kontrola a aktualizace softwaru: Ve vzácných případech může problém souviset se softwarem řídicího modulu. Zkontrolujte aktualizace firmwaru a v případě potřeby aktualizujte.
 6. Další diagnostické testy: Proveďte dodatečné diagnostické testy k identifikaci dalších potenciálních problémů, které mohou souviset s elektrickým obvodem nebo jinými systémy vozidla.

Po provedení oprav se doporučuje otestovat systém pro kontrolu jeho funkčnosti a resetovat chybový kód pomocí diagnostického skeneru. Pokud byl problém úspěšně vyřešen, kód P1574 by se již neměl zobrazovat. Pokud problém přetrvává, může být zapotřebí další diagnostika nebo opravy.

Jak číst chybové kódy Volkswagen: Průvodce krok za krokem

Přidat komentář