Popis DTC P1570
Chybové kódy OBD2

P1570 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Řídicí modul motoru (ECM) - imobilizér aktivní

PP1570 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Poruchový kód P1570 indikuje, že imobilizér řídicího modulu motoru (ECM) je aktivní ve vozidlech Volkswagen, Audi, Škoda, Seat.

Co znamená kód závady P1570?

Poruchový kód P1570 označuje, že imobilizér řídicího modulu motoru (ECM) je aktivován ve vozidlech Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Imobilizér je bezpečnostní systém, který zabraňuje nastartování vašeho vozidla bez správného klíče nebo oprávnění. Když je imobilizér aktivní, motor nenaskočí, a to chrání vůz před krádeží. Když se objeví poruchový kód P1570, znamená to, že systém imobilizéru byl aktivován a ECM nebyl schopen rozpoznat klíč nebo čip. V důsledku aktivace imobilizéru může vozidlo odmítnout nastartovat nebo nastartovat, což může majiteli způsobit nepříjemnosti a problémy.

Kód závady P1570

Možné příčiny

Možné příčiny chybového kódu P1570 zahrnují následující:

 • Vadný nebo vybitý klíč imobilizéru: Pokud je baterie klíče vybitá nebo je klíč samotný poškozen, ECM jej nemusí rozpoznat.
 • Problémy s čipem transpondéru: Transpondérový čip v klíči může být poškozený nebo nesprávně naprogramovaný.
 • Vadný přijímač imobilizéru: Přijímač nainstalovaný ve spínači zapalování nebo v jeho blízkosti může být vadný a nepřečte signál z klíče.
 • Problémy s kabeláží nebo konektory: Poškozené nebo zkorodované vodiče a konektory mohou bránit správné komunikaci mezi klíčem a ECM.
 • Chyby v softwaru ECM: Softwarové závady v řídicím modulu motoru mohou způsobit nesprávné rozpoznání klíče.
 • Vadný řídicí modul motoru (ECM): Samotný ECM může být poškozený nebo vadný, což způsobuje problémy s rozpoznáním klíče.
 • Problémy s ostatními součástmi systému imobilizéru: Jiné součásti systému, jako je anténa imobilizéru nebo řídicí modul imobilizéru, mohou být vadné.
 • Přeprogramování klíčů nebo modulů: Pokud byly klíče nebo moduly nedávno přeprogramovány, může dojít k chybám v jejich synchronizaci se systémem imobilizéru.

Pro přesné určení příčiny problému je nutná podrobná diagnostika systému imobilizéru a jeho přidružených součástí.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P1570?

Příznaky DTC P1570 mohou zahrnovat následující:

 • Neschopnost nastartovat motor: Nejviditelnějším příznakem je, že motor nenastartuje. Imobilizér blokuje zapalovací systém a brání nastartování vozu.
 • Kontrolka imobilizéru na palubní desce: Kontrolka imobilizéru na palubní desce může svítit nebo blikat, což signalizuje problém s bezpečnostním systémem.
 • Chybová zpráva na displeji: Některé modely vozidel mohou na displeji zobrazovat chybové hlášení související se systémem imobilizéru nebo problémem s klíčem.
 • Zvuky nebo varování: Vozidlo může pípat nebo vydávat jiná varování, že systém imobilizéru nefunguje správně.
 • Dočasný chod motoru: Ve vzácných případech se může stát, že motor naskočí, ale pak rychle zhasne, což signalizuje problémy s rozpoznáním klíče systémem imobilizéru.

Tyto příznaky naznačují, že je nutné okamžitě diagnostikovat a opravit problém se systémem imobilizéru, aby se obnovil normální provoz vozidla.

Jak diagnostikovat poruchový kód P1570?

Pro diagnostiku DTC P1570 se doporučují následující kroky:

 1. Skenování chybových kódů: Použijte diagnostický skener OBD-II ke čtení chybových kódů v systému řízení motoru. Ověřte, zda je skutečně přítomen kód P1570.
 2. Kontrolní klíč: Zkontrolujte stav baterie klíče imobilizéru a její správnost. Pokud je to možné, zkuste použít jiný klíč, abyste vyloučili problémy s konkrétním klíčem.
 3. Kontrola kabeláže a konektorů: Zkontrolujte kabeláž a konektory spojující imobilizér, přijímač a ECM. Ujistěte se, že nejsou poškozené, zlomené nebo zkorodované.
 4. Diagnostika přijímače imobilizéru a antény: Zkontrolujte přijímač nainstalovaný ve spínači zapalování a také anténu imobilizéru, zda nefunguje správně.
 5. Diagnostika ECM: Diagnostikujte v řídicím modulu motoru (ECM) chyby a závady související s funkcí imobilizéru.
 6. Kontrola softwaru: Zkontrolujte, zda software ECM neobsahuje aktualizace nebo chyby, které mohou souviset s funkcí imobilizéru.
 7. Kontrola ostatních součástí systému imobilizéru: V případě potřeby zkontrolujte další součásti systému imobilizéru, jako je anténa a řídicí modul imobilizéru.

Jakmile je zjištěna příčina poruchy, doporučuje se provést příslušné opravy nebo výměnu vadných součástí. Pokud diagnostika přesahuje vaši úroveň dovedností, je nejlepší kontaktovat kvalifikovaného automechanika nebo servisní středisko pro další kroky.

Diagnostické chyby

Při diagnostice kódu DTC P1570 se mohou objevit následující chyby:

 • Nesprávná interpretace příznaků: Některé příznaky, jako například nemožnost nastartování motoru, mohou být způsobeny jinými problémy než imobilizérem. Nesprávná interpretace příznaků může vést k nesprávné diagnóze a výměně nepotřebných součástí.
 • Přeskočte kontrolu klíče a baterie: Zlomený klíč nebo vybitá baterie klíče může způsobovat problémy s imobilizérem. Přeskočení stavu klíče a jeho baterie může vést k nesprávné diagnóze.
 • Nedostatečná kontrola kabeláže a konektorů: Poškozená kabeláž nebo konektory mohou způsobit problémy s komunikací mezi součástmi systému imobilizéru. Nedostatečná kontrola kabeláže a konektorů může mít za následek přehlédnutí hlavní příčiny problému.
 • Diagnostika ECM se nezdařila: Přeskočení diagnostiky modulu ECM (Engine Control Module) nebo nesprávná interpretace jeho stavu může vést k nesprávné diagnóze.
 • Přeskočte kontrolu ostatních součástí systému: Problémy s imobilizérem mohou být způsobeny nejen vadným ECM nebo klíčem, ale také dalšími součástmi systému, jako je přijímač imobilizéru nebo anténa. Přeskočení kontrol těchto součástí může vést k přehlédnutí hlavní příčiny problému.

Aby se předešlo těmto chybám, doporučuje se provést komplexní diagnostiku a pečlivě zkontrolovat každou součást systému imobilizéru a také dodržovat odborné pokyny a doporučení.

Jak závažný je chybový kód? P1570?

Poruchový kód P1570 není kritický ani nebezpečný pro bezpečnost jízdy, ale může způsobit vážné nepříjemnosti majiteli vozidla. Pokud je například aktivován imobilizér a auto se nenastartuje, může to způsobit problémy při pohybu vozu nebo při provádění každodenních činností.

Je důležité si uvědomit, že aktivace imobilizéru P1570 může být příznakem jiných problémů s elektrickým systémem vozidla nebo se samotným imobilizérem. V některých případech to může být způsobeno tím, že klíč, ECM nebo jiné součásti bezpečnostního systému nefungují správně.

Přestože P1570 nepředstavuje přímou hrozbu pro bezpečnost řidiče nebo cestujících, je nutné problém odstranit, aby se obnovil normální provoz vozidla a předešlo se možným nepříjemnostem a omezením při používání.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P1570?

Odstraňování problémů DTC P1570 může zahrnovat následující:

 1. Kontrola a výměna klíče: Pokud ECM nerozpozná klíč imobilizéru, musíte zkontrolovat stav klíče a jeho baterie. V případě potřeby by měl být klíč vyměněn za nový nebo přeprogramován.
 2. Zkontrolujte a vyměňte ECM: Pokud se problém týká ECM, je nutné provést diagnostiku a v případě potřeby vyměnit nebo předělat řídicí jednotku motoru.
 3. Kontrola kabeláže a konektorů: Zkontrolujte kabeláž a konektory spojené se systémem imobilizéru. Zkontrolujte je, zda nejsou poškozené, zlomené nebo zkorodované. V případě potřeby vyměňte nebo opravte.
 4. Kontrola a výměna přijímače imobilizéru: Zkontrolujte funkci přijímače imobilizéru nainstalovaného ve spínači zapalování. V případě potřeby vyměňte nebo opravte.
 5. Kontrola softwaru ECM: Zkontrolujte aktualizace nebo chyby softwaru ECM. V případě potřeby aktualizujte nebo obnovte ECM.
 6. Diagnostika ostatních komponent systému: Zkontrolujte ostatní součásti systému imobilizéru, jako je anténa a řídicí modul imobilizéru. V případě potřeby vyměňte nebo opravte.

Opravy by měl provádět kvalifikovaný technik, protože nesprávná manipulace s elektrickými součástmi může způsobit další problémy nebo poškození. Pokud si nejste jisti svými dovednostmi, je lepší kontaktovat autorizované servisní středisko pro diagnostiku a řešení problémů.

Jak číst chybové kódy Volkswagen: Průvodce krok za krokem

Přidat komentář