Popis DTC P1568
Chybové kódy OBD2

P1568 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Řídicí jednotka plynu - mechanická závada

P1568 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Poruchový kód P1568 označuje mechanickou poruchu řídicí jednotky plynu ve vozidlech Volkswagen, Audi, Škoda, Seat.

Co znamená kód závady P1568?

Poruchový kód P1568 označuje možné mechanické problémy s řídicí jednotkou škrticí klapky (také známou jako těleso škrticí klapky nebo řídicí ventil) ve vozidlech Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Škrtící ventil reguluje množství vzduchu vstupujícího do motoru a hraje důležitou roli při řízení jeho rychlosti a účinnosti. Tato porucha může vést k nesprávné činnosti škrticí klapky, jako je zpoždění v reakci na sešlápnutí plynového pedálu, nestabilní chod motoru nebo dokonce úplná nefunkčnost.

Kód závady P1568

Možné příčiny

Poruchový kód P1568 může být způsoben různými problémy souvisejícími s mechanickými součástmi modulu ovládání škrticí klapky, možné příčiny:

 • Opotřebení nebo poškození mechanických částí: Opotřebení, koroze nebo poškození vnitřního mechanismu škrticí klapky může způsobit, že škrticí klapka nebude fungovat správně.
 • Přilepená nebo zablokovaná škrticí klapka: Nečistoty nebo cizí předměty v tělese škrticí klapky mohou způsobit jeho zaseknutí nebo zablokování.
 • Vadný elektrický ovladač plynu: Problémy s elektrickým pohonem, který ovládá polohu škrticí klapky, mohou vést k nesprávnému nastavení proudění vzduchu.
 • Problémy s potenciometrem nebo snímačem polohy plynu: Selhání snímačů, které monitorují polohu škrticí klapky, může způsobit nesprávné signály, což má za následek špatnou funkci škrticí klapky.
 • Porucha řídicí jednotky motoru (ECU).: Problémy s řídicím modulem motoru mohou ovlivnit činnost škrticí klapky, pokud signály do ní zaslané nejsou správně interpretovány nebo zpracovány.
 • Nesprávná instalace nebo kalibrace škrtící klapky: Po výměně nebo údržbě tělesa škrticí klapky může nesprávná instalace nebo nedostatečná kalibrace způsobit, že těleso škrticí klapky nebude správně fungovat.
 • Elektrické problémy: Přerušené vodiče, špatné spoje nebo koroze v elektrickém obvodu spojeném se škrticí klapkou mohou způsobit poruchy.

Pro přesné určení příčiny kódu P1568 se doporučuje provést podrobnou diagnostiku, včetně kontroly všech souvisejících součástí a systémů.

Jaké jsou příznaky chybového kódu? P1568?

Příznaky pro DTC P1568 mohou zahrnovat následující:

 • Problémy s akcelerací: Motor může reagovat pomalu na sešlápnutí plynového pedálu nebo může reagovat nepravidelně na změny rychlosti jízdy.
 • Zvýšená spotřeba paliva: Nesprávné ovládání škrticí klapky může mít za následek zvýšenou spotřebu paliva v důsledku neúčinného míchání vzduchu a paliva.
 • Nestabilní volnoběh: Motor může běžet nepravidelně, což může mít za následek plovoucí otáčky nebo dokonce vypnutí motoru.
 • Neobvyklé zvuky nebo vibrace: Vadné těleso škrticí klapky může způsobit neobvyklé zvuky nebo vibrace při chodu motoru.
 • Selhání regulace rychlosti: Škrtící klapka reguluje otáčky motoru, takže porucha může způsobit selhání řízení rychlosti vozidla.
 • Zkontrolujte poruchu motoru a další indikátory na přístrojové desce: Pokud je zjištěn problém s škrticí klapkou, řídicí systém vozidla může aktivovat kontrolku kontroly motoru nebo jiné výstražné kontrolky na přístrojové desce.

Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, zvláště když je aktivována kontrolka kontroly motoru, doporučujeme vám kontaktovat kvalifikovaného automechanika, aby diagnostikoval a opravil problém.

Jak diagnostikovat poruchový kód P1568?

Pro diagnostiku DTC P1568 se doporučují následující kroky:

 1. Čtení chybového kódu: Pomocí diagnostického nástroje načtěte chybový kód P1568 z řídicího modulu motoru.
 2. Vizuální kontrola škrticí klapky: Zkontrolujte vzhled a stav tělesa škrticí klapky, zda není viditelně poškozeno, zablokováno nebo znečištěno.
 3. Kontrola mechanických součástí: Zkontrolujte stav a funkčnost mechanických součástí škrticí klapky, jako jsou ovládací a hnací mechanismy.
 4. Kontrola elektrických spojů: Zkontrolujte elektrické spoje a konektory spojené s tělesem škrticí klapky, zda nevykazují korozi, poškození nebo špatné kontakty.
 5. Kontrola senzorů: Zkontrolujte funkci snímačů souvisejících s škrticí klapkou, jako je snímač polohy škrticí klapky (TPS) a Hallův snímač, zda nefungují správně.
 6. Testování elektrického obvodu: Pomocí multimetru zkontrolujte napětí a odpor v různých bodech elektrických obvodů spojených s tělesem škrticí klapky.
 7. Diagnostika řídicího modulu: Zkontrolujte řídicí jednotku motoru (ECU), zda nevykazuje chyby nebo závady související s škrticí klapkou.
 8. Dodatečné testy a testy: Proveďte další testy, jako je testování tělesa škrticí klapky na stolici nebo použití diagnostických režimů k ověření funkce systému.

Po diagnostice a identifikaci příčiny chyby P1568 proveďte potřebné opravy nebo vyměňte díly. Poté se doporučuje znovu otestovat systém, abyste se ujistili, že byl problém vyřešen. Pokud nemáte potřebné vybavení nebo zkušenosti k provedení diagnostiky, je nejlepší kontaktovat kvalifikovaného automechanika nebo servisní středisko.

Diagnostické chyby

Při diagnostice kódu DTC P1568 se mohou objevit následující chyby:

 • Špatná interpretace dat: Nesprávné pochopení diagnostických dat může vést k nesprávným závěrům o příčinách chyby. Například špatné čtení senzorů nebo interpretace symptomů může vést k nesprávné diagnóze.
 • Nedostatečné testování komponent: Problém nebude vždy přímo souviset s škrticí klapkou. Pokud dostatečně nezkontrolujete další součásti, jako jsou snímače, elektrická připojení nebo řídicí modul, může dojít k přehlédnutí příčiny chyby.
 • Přeskakování diagnostických kroků: Nesprávné pořadí nebo opomenutí důležitých diagnostických kroků může vést k vynechání problémových oblastí a nesprávné identifikaci příčiny chyby.
 • Špatné rozhodnutí o výměně dílů: Bez řádné diagnostiky a testování nemusí být jednoduchá výměna drahých součástí, jako je těleso škrticí klapky, účinná a pouze dočasně vyřeší příznaky, aniž by se vyřešil hlavní problém.
 • Nedostatečný výcvik a zkušenosti: Nedostatek znalostí a zkušeností s diagnostikou elektronických systémů vozidla může vést k chybám při interpretaci dat a nesprávným diagnostickým závěrům.

Abyste se těmto chybám vyhnuli, je důležité dodržovat standardní diagnostické postupy, používat kvalitní vybavení a kontrolovat všechny související součásti.

Jak závažný je chybový kód? P1568?

Poruchový kód P1568 by měl být považován za závažný, protože označuje potenciální problémy s tělesem škrticí klapky, klíčovou součástí systému řízení motoru. Škrtící klapka reguluje množství vzduchu vstupujícího do motoru, což ovlivňuje jeho rychlost a účinnost. Vadný škrticí ventil může vést k řadě vážných následků:

 • Zhoršení výkonu motoru: Nesprávné ovládání plynu může mít za následek hrubý výkon motoru, špatnou akceleraci a celkově špatný výkon.
 • Zvýšená spotřeba paliva: Vadné těleso škrticí klapky může způsobit nesprávné míchání vzduchu a paliva, což může mít za následek zvýšenou spotřebu paliva.
 • Nestabilní volnoběh: Nesprávné ovládání plynu může způsobit hrubý volnoběh, což může ovlivnit chod motoru na místě.
 • Zvýšené emise škodlivých látek: Vadné těleso škrticí klapky může mít za následek nesprávnou směs vzduchu a paliva, což může zvýšit emise škodlivých látek ve výfuku.
 • Selhání regulace rychlosti: Špatná funkce plynu může způsobit problémy s ovládáním rychlosti vozidla, což může ovlivnit bezpečnost a ovladatelnost.

Z výše uvedených důvodů je důležité brát poruchový kód P1568 vážně a nechat si jej co nejdříve diagnostikovat a opravit, aby se předešlo možným negativním vlivům na výkon motoru a bezpečnost jízdy.

Jaká oprava pomůže odstranit kód? P1568?

Chcete-li vyřešit kód DTC P1568, opravy mohou zahrnovat následující kroky:

 1. Kontrola a výměna škrtící klapky: Pokud je těleso škrticí klapky vadné nebo poškozené, může vyžadovat výměnu. To může zahrnovat výměnu samotného tlumiče nebo jeho vnitřních součástí.
 2. Čištění a mazání škrticích mechanismů: Pokud je problém zaseknutý nebo zablokovaný škrticí mechanismus, lze je vyčistit a namazat, aby se obnovil normální provoz.
 3. Kontrola a výměna snímačů polohy škrticí klapky: Snímače, které monitorují polohu škrticí klapky, mohou být poškozené nebo vadné. Měly by být zkontrolovány a v případě potřeby vyměněny.
 4. Kontrola a výměna řídicího modulu škrticí klapky (TCM): Pokud je problém s řídicím modulem, který ovládá škrticí klapku, může vyžadovat výměnu.
 5. Kontrola a aktualizace softwaru: Někdy mohou problémy souviset se softwarem řídicího modulu. Aktualizace softwaru může problém vyřešit.
 6. Kontrola elektrických spojů: Zkontrolujte elektrické spoje spojené se škrticí klapkou, zda nejsou prasklé nebo zkorodované. Špatné připojení může způsobit problémy s ovládáním škrticí klapky.
 7. Další diagnostika: Pokud příčina poruchy není jasná, může být zapotřebí podrobnější diagnostika pomocí specializovaného zařízení.

Je důležité nechat jej diagnostikovat kvalifikovaným automechanikem nebo servisním střediskem, aby bylo možné přesně určit příčinu problému a provést potřebné opravy.

DTC Volkswagen P1568 Krátké vysvětlení

Přidat komentář