Jak převést vlastnictví auta v Idahu
Automatická oprava

Jak převést vlastnictví auta v Idahu

Abyste mohli prokázat vlastnictví auta, musíte mít vlastnictví. Pokud je však vůz prodán, darován nebo zděděn, musí být vlastnictví převedeno na jméno nového vlastníka. Stát Idaho má poměrně jednoduchá pravidla, jak by tento proces měl probíhat, ale existuje několik věcí, kterých by si kupující a prodávající měli být vědomi, než učiní takovou dohodu.

Kupující v Idahu

Pro ty, kteří si kupují auto v Idahu od soukromého prodejce, existuje několik věcí, které musíte udělat, abyste zajistili, že vlastnictví může být převedeno na vaše jméno.

 • Ujistěte se, že prodejce vyplnil zadní stranu nadpisu.
 • Pokud existuje držitel autorských práv, musí také podepsat název (a potřebujete povolení od prodejce).
 • Pokud vozidlo není osvobozeno od daně (starší než 10 let nebo vážící více než 16,000 XNUMX liber), je nutné provést odečet ujetých kilometrů.
 • Nezapomeňte DMV informovat do 30 dnů od nákupu, jinak vám bude účtován poplatek za prodlení ve výši 20 USD.
 • Je třeba vyplnit žádost o osvědčení o vlastnictví.
 • Pokud prodejce nevyplní titulní části, za které odpovídá, budete potřebovat vyplněnou kupní smlouvu.
 • Budete potřebovat vyplněný certifikát o kontrole vozidla nebo trupu s identifikačním číslem.
 • Pokud převádíte vlastnictví poštou a ne osobně, budete muset vyplnit formulář plné moci.
 • Budete muset zaplatit poplatek za převod 14 USD a také 6% daň z prodeje z kupní ceny. Musíte také zaplatit registrační poplatek, který se pohybuje od 24 do 48 USD.

Časté chyby

 • Nezajistíte, že prodejce vyplní zadní část nadpisu
 • Nenechávejte propuštění od prodejce

Prodejci v Idahu

Prodejci mají také několik kroků, které musí dodržet. Patří mezi ně následující:

 • Vyplňte příslušná pole na zadní straně titulu a předejte jej kupujícímu.
 • Dejte kupujícímu uvolnění z vazby.
 • Odstraňte poznávací značky z vozidla a uložte je. Nedávejte je kupujícímu.
 • Pokud prodejní cena není v názvu, musíte kupujícímu poskytnout kupní smlouvu, která obsahuje informace, jako je úplný popis vozu, datum, vaše jméno a podpis, jméno kupujícího a cena. vozidlo.

Časté chyby

 • Pokus prodat auto bez předchozího uvedení jeho jména (toto je nezákonné, pokud nemáte licenci prodejce)
 • nesprávná prodejní cena (jedná se o trestný čin)

Darování a dědictví vozidel

Pokud jste auto dostali darem, jediným rozdílem v procesu převodu vlastnictví je, že musíte vyplnit osvědčení o osvobození od daně z prodeje. K dědictví vozidla budete potřebovat potvrzení o osvobození od daně z prodeje, dále čestné prohlášení o pojištění a žádost o potvrzení o vlastnictví. Nezapomeňte přinést svůj úmrtní list na DMV.

Další informace o tom, jak převést vlastnictví automobilu v Idahu, naleznete na webových stránkách ministerstva dopravy státu.

Přidat komentář